Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tiedote merenkulkijoille ja varustamoille: Lainsäädännön väliaikaiset muutokset helpottavat pätevyyksien ja merimiesten lääkärintodistusten voimassaolojen jatkamista

Koronaviruspandemia vaikuttaa alusten miehistönvaihtoon sekä merenkulkijoiden kurssien ja kertauskurssien järjestämiseen, mikä voi vaikuttaa pätevyyksien ja merimieslääkärintodistusten uusimiseen. Lainsäädäntöön on tehty väliaikaisia, voimassaolojen jatkamista helpottavia muutoksia.Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päättänyt jatkaa eräiden merenkulun pätevyyskirjojen ja lisäpätevyystodistusten voimassaoloaikaa ja voi antaa pakottavasta syystä luvan työskennellä ilman voimassaolevaa lääkärintodistusta.

Koronatilanne on hankaloittanut ja joissain tapauksissa estänyt alusten miehistönvaihtoja. Myöskään merenkulkijoiden kursseja tai kertauskursseja ei ole ollut mahdollista järjestää koronatilanteen vuoksi.

Eduskunta on hyväksynyt liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön esitettyjä väliaikaisia muutoksia (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki). Muutoksilla on tarkoitus helpottaa mm. merenkulun ammattipätevyyksien uusimista, tilanteessa, jossa aluksilla olevat merenkulkijat eivät pääse uusimaan pätevyyksiään ja merimieslääkärintodistusten voimassaolo saattaa vanhentua aluksella olon aikana.

Muutokset tulivat voimaan 1.6.2020.

Merimiesten lääkäritodistuksen uusiminen

Laissa laivaväen lääkärintarkastuksista (1171/2010, 10 §) on annettu Traficomille mahdollisuus pakottavasta syystä antaa henkilölle tilapäisesti luvan työskennellä ilman voimassaolevaa lääkärintodistusta, jos lääkärintodistuksen voimassaolo on äskettäin päättynyt. Lupa on voimassa sellaiseen seuraavaan satamaan saakka, jossa tarkastus voidaan tehdä, kuitenkin enintään kolme kuukautta.  

Tällaisessa tilanteessa laivanisännän tulee olla yhteydessä Traficomin merenkulun pätevyydet tiimiin merimiesyksikko(at)traficom.fi. On kuitenkin huomattava, että tämä koskee ainoastaan Suomen lipun alla olevia aluksia. Muussa tapauksessa laivanisännän on asioitava ko. aluksen lippuvaltion kanssa.

Merenkulkijan pätevyyden tai lisäpätevyyden voimassaolon jatkaminen yli viimeisen voimassaolopäivämäärän

Traficom myöntää suomalaiset pätevyyskirjat, lisäpätevyystodistukset sekä ulkomailla myönnettyjen pätevyyskirjojen kelpoisuustodistukset STCW –yleissopimuksen mukaisesti. Traficom myöntää myös pätevyyserivapaudet yleissopimuksen VIII artiklan mukaisesti.

COVID-19 pandemiasta johtuen, voimassa olevaan lainsäädäntöön on tehty väliaikaisia muutoksia. Muutokset tulivat voimaan 1.6.2020. Lakiin tehtyjen muutoksien  perusteella Suomessa myönnetyt pätevyyskirjat ja lisäpätevyystodistukset, joiden voimassaolo päättyy 16.3.2020 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 31.10.2020, voimassaolo jatkuu ilman erillistä hakemusta kuusi kuukautta siitä ajankohdasta, jona alkuperäisen pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen voimassaolo päättyy. Voimassaolon jatkumista ei tarvitse erikseen hakea.

Pätevyyserivapaudet

Traficomille on annettu väliaikaisesti toimivalta myöntää pakottavista syistä myöntää pätevyyserivapauden myös lisäpätevyyttä koskien. Erivapaus voidaan myöntää, jos menettely ei aiheuta vaaraa ihmishengelle, omaisuudelle eikä ympäristölle. Tarvittaessa laivanisännän tulee hakea pätevyyserivapautta ja antaa selvitys pakottavista syistä.

Kelpoisuustodistukset

Jos ulkomaan hallinnon myöntämän pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen tunnustamiseksi annetun kelpoisuustodistuksen voimassaolo on päättymässä aluksella olon aikana, merenkulkijan tai laivanisännän tulee hakea uutta kelpoisuustodistusta. Hakemuksen voi lähettää sähköisesti.

Tiedotteen ajantasaisuus

Traficom päivittää tätä ohjeistusta tilanteen kehittyessä ja tekee sellaiset tarvittavat päätökset, joihin lainsäädäntö antaa mahdollisuuden. Traficom seuraa myös aktiivisesti asiasta tehtäviä kansainvälisiä linjauksia. Tätä tiedotetta on päivitetty 30.6.2020.

 

Lisätietoja: 
sähköpostitse merimiesyksikko(at)traficom.fi