Tiedote merenkulkijoille ja varustamoille: Pätevyyksien ja merimiesten lääkärintodistusten uusiminen koronaviruspandemian aikana

Koronaviruspandemia vaikuttaa alusten miehistönvaihtoon sekä merenkulkijoiden kurssien ja kertauskurssien järjestämiseen, mikä voi vaikuttaa pätevyyksien ja merimieslääkärintodistusten uusimiseen. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom voi antaa pakottavasta syystä luvan työskennellä ilman voimassaolevaa lääkärintodistusta tai uusia pätevyyden hakemuksesta.

Koronaviruspandemia vaikuttaa voimakkaasti matkustamiseen ja ihmisten liikkumiseen maasta toiseen. Tämä hankaloittaa ja joissain tapauksissa estää alusten miehistönvaihdot. Kokoontumisrajoitukset estävät merenkulkijoiden kurssien ja kertauskurssien järjestämisen. Pandemian jatkuessa joudumme tilanteeseen jossa aluksilla olevat merenkulkijat eivät pääse uusimaan pätevyyksiään ja merimieslääkärintodistusten voimassaolo saattaa vanhentua aluksella olon aikana.

Merimiesten lääkäritodistuksen uusiminen

Laissa laivaväen lääkärintarkastuksista (1171/2010, 10 §) on annettu Liikenne- ja viestintävirastolle mahdollisuus pakottavasta syystä antaa henkilölle tilapäisesti luvan työskennellä ilman voimassaolevaa lääkärintodistusta, jos lääkärintodistuksen voimassaolo on äskettäin päättynyt. Lupa on voimassa sellaiseen seuraavaan satamaan saakka, jossa tarkastus voidaan tehdä, kuitenkin enintään kolme kuukautta.  Tällaisessa tilanteessa laivanisännän tulee olla yhteydessä Traficomin merenkulun pätevyydet tiimiin merimiesyksikko(at)traficom.fi. On kuitenkin huomattava, että tämä koskee ainoastaan Suomen lipun alla olevia aluksia. Muussa tapauksessa laivanisännän on asioitava ko. aluksen lippuvaltion kanssa.

Merenkulkijan pätevyyden- tai lisäpätevyyden uusiminen

Jos merenkulkijan pätevyys- tai lisäpätevyys vanhenee aluksella olon aikana, tulee merenkulkijan tai laivanisännän hakea näiden pätevyysasiakirjojen uusimista. Hakeminen tehdään tavanomaisella hakemuksella (ei sähköisen palvelun kautta) lähettämällä hakemus sähköpostilla osoitteeseen merimiesyksikko(at)traficom.fi. Hakemukseen tulee liittää ne liitteet, jotka siihen on kyseisessä tapauksessa mahdollista liittää ja lisäksi kuvaus ongelmatilanteesta. Traficom käsittelee nämä tapaukset tapauskohtaisesti ja tekee tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat. Pyrimme osaltamme mahdollistamaan suomalaisen merenkulun toimintaedellytykset.

Koronavirustilanne elää jatkuvasti ja pitkittyessään aiheuttaa mahdollisesti uusien linjausten tarvetta merenkulkijoiden pätevyysasioihin. Traficom päivittää tätä ohjeistusta tilanteen kehittyessä ja tekee sellaiset tarvittavat päätökset, joihin lainsäädäntö antaa mahdollisuuden. Traficom seuraa myös aktiivisesti asiasta tehtäviä kansainvälisiä linjauksia.

Lisätietoja:

sähköpostitse merimiesyksikko(at)traficom.fi