Tiedote taksiliikenneluvan, henkilöliikenneluvan ja kansainvälisen reittiliikenneluvan haltijoille: Rajat ylittävän linja-auto- ja taksiliikenteen rajoitukset jatkuvat

Matkustaja- ja henkilöliikenteen rajoitukset jatkuvat myös rajat ylittävässä linja-auto- ja taksiliikenteessä, mikä henkilöliikenneluvan omaavien yritysten ja kuljettajien tulee ottaa huomioon. Rajoitukset ovat tulleet voimaan 19.3.2020 ja ne jatkuvat 13.5.2020 asti. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi maahan saapumisesta.

Hallituksen 16.3.2020 antaman linjauksen mukaisesti keskeytetään matkustaja- ja henkilöliikenne Suomeen niin pian kuin mahdollista, lukuun ottamatta Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden paluuta. Suomen kansalaisten ja Suomessa asuvien henkilöiden ei pidä matkustaa ulkomaille. Suomalaisille matkailijoille suositellaan välitöntä paluuta Suomeen. Pohjois- ja länsirajan yli sallitaan välttämätön työssäkäynti ja muu välttämätön asiointi. Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu normaalisti.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kansainvälisissä rajat ylittävissä reitti- ja satunnaisliikenteen henkilökuljetuksissa rajan ylittäminen Suomeen on ainoastaan Suomen kansalaisilla tai Suomessa asuvilla sekä länsi- ja pohjoisrajalla lisäksi Suomessa välttämättömässä työssä tai muussa välttämättömässä asioinnissa olevilla. Lisäksi sallitaan muussa EU:n jäsenvaltiossa asuvien paluuliikenne Suomen kautta.  Suomessa asuvien ei pidä matkustaa ulkomaille. Ulkomailla asuvat saavat poistua Suomesta.

Rajoitus ei koske kuljetusvälineiden miehistöä eikä kuljetusvälineitä. Mikäli kuljetusvälineen, tässä tapauksessa linja-auton tai taksin, kyydissä on rajanylitystilanteessa matkustajia, jokaisen matkustajan oikeus päästä Suomeen tai sieltä pois, ratkaistaan edellä kuvatuin perustein. Ulkomaalaislain mukaan tilanteessa, jossa sisärajojen valvonta on palautettu, liikenteenharjoittaja on velvollinen varmistamaan, että heidän asiakkaansa maahantulolle on perusteet. Kaikki Suomeen palaavat ohjeistetaan karanteenia vastaaviin olosuhteisiin 14 vrk ajaksi maahan saapumisesta. Ohjeistus karanteenia vastaavista olosuhteista ei koske kuljetusvälineiden miehistöä heidän jatkaessaan työssään Suomen alueella.

Rajoitus koskee myös taksiliikennettä, mikäli kansainvälisestä taksiliikenteestä on säädetty Suomen ja toisen valtion välillä.

Liikenteenharjoittajaa, jolle on Suomen toimivaltaisen viranomaisen toimesta myönnetty taksiliikennelupa, henkilöliikennelupa, kansainväliseen säännölliseen henkilöliikenteeseen oikeuttava reittiliikennelupa, kansainväliseen satunnaiseen henkilöliikenteeseen oikeuttava noutolupa, EU-kuljetuskirja tai Interbus-kuljetuskirja, koskee kaikki edellä mainittu.  

Siltä osin, kun määräykset koskevat henkilöiden tarkastusta ja heidän kansalaisuuttaan, vastuu on Rajavartiolaitoksella.

Rajoitus on tullut voimaan 19.3.2020 ja jatkuu 13.5.2020 asti.

Rajavartiolaitoksen sivuilla voi tutustua ohjeistukseen rajanylitysliikenteestä poikkeusolojen aikana. (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, mikko.vastila(at)traficom.fi

Ylitarkastaja Ani Sohlberg, ani.sohlberg(at)traficom.fi