Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Poliisi ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ovat yhteistyössä linjanneet liikkumisrajoituksista yleisilmailun osalta. Uudenmaan rajojen sulkeminen koskee myös ilmaliikennettä ja periaatteet ovat samat kuin tieliikenteessä. Lentäminen Uudenmaan alueella on sallittu, kuten myös maakunnan rajan ylittäminen ilmassa, jos rajojen ulkopuolelle ei laskeuduta.

Yleisilmailun osalta rajoitus ei koske lentokoulujen koulutusohjelman mukaisia koulumatkalentoja. Koulutusohjelman mukaisilla lennoilla suoritetaan laskeutuminen vieraalle kentälle pysähtymiseen asti. Asematasolla voidaan jaloitella ja tarpeen mukaan tankata kone mutta asematasolta ei tule poistua terminaaliin tai kenttäalueen ulkopuolelle. Lentokoneen päällikkö on vastuussa siitä, ettei hän tai oppilas altista laskun aikana ulkopuolisia mahdolliselle tartunnalle.

Maakunnan rajan ylittäminen ilmassa, ilman laskeutumista rajojen ulkopuolelle, ei myöskään ole rajoituksen piirissä. Esim.  Hyvinkään lentokentän (EFHV) laskukierros ylittää maakuntarajan, mutta tämän vuoksi ei ole syytä muuttaa lentorataa.

Jos lennon on tarkoitus kuitenkin ylittää Uudenmaan raja, sille tulee laatia virallinen lentosuunnitelma. Liikkumiseen ei tarvita minkään tahon myöntämää lupaa, mutta erilaiset kirjalliset dokumentit matkan syystä tai välttämättömyydestä nopeuttavat poliisin tekemää tarkastusta.

Ilmailun osalta on voimassa myös muut liikkumisrajoituksia koskevat poikkeukset:

  • viranomaistoiminnassa
  • työn, elinkeinon, opiskelun tai yhteiskunnallisen luottamustoimen harjoittamiseksi
  • varusmiespalveluksen tai muun lakisääteisen velvollisuuden täyttämiseksi
  • painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi.

Liikkumisrajoituksesta poikkeamisen pitää olla välttämätöntä. 

Jokaisen tulee miettiä, onko oma liikkuminen välttämätöntä tässä tilanteessa poikkeusolojen aikana.

Lisätietoja liikkumisrajoituksista: www.poliisi.fi/liikkumisrajoitukset (Ulkoinen linkki)

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Jani Hottola, p. 029 534 5295, jani.hottola(at)traficom.fi