Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n Venäjälle asettamat pakotteet rajoittavat Venäjän kansalaisten lupakirjavaatimusten mukaista lentokoulutus- ja tarkastuslentotoimintaa silloin, kun henkilö ei ole työsuhteessa pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin kanssa. Kelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan kuitenkin tietyin edellytyksin muissakin tilanteissa.

Luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutuksien voimassaolon jatkaminen ja uusiminen tarkastuslennoilla Suomessa sallitaan Venäjän kansalaisille seuraavilla edellytyksillä:

  • Henkilöllä on suomalainen Part-FCL ansiolentäjän (CPL) tai liikennelentäjän (ATPL) lupakirja.
  • Henkilö asuu Suomessa.
  • Henkilöllä on työpaikkahakemus vireillä sellaisen lento-operaattorin kanssa, jota Venäjä-pakotteet eivät koske. Lento-operaattori voi olla joko EU- tai EU:n ulkopuolinen operaattori. Vireilläolosta pitää esittää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille kirjallinen dokumentaatio, esim. sähköposti lento-operaattorilta.
  • Kyseessä oleva luokka-, tyyppi- tai mittarilentokelpuutus on edellytys hakuprosessin ylläpitämiseksi tai töihin pääsemiseksi.
  • Mikäli kelpuutuksen voimassaolon jatko tai uusiminen edellyttää kertauskoulutusta tai vanhentuneiden teoriakokeiden uusimista, ne ovat sallittuja.

Edellytysten täyttyminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ennen koulutuksen tai lentojen suorittamista kouluttajan ja/tai tarkastuslentäjän tulee varmistaa asia Traficomista ottamalla yhteyttä osoitteeseen lentokoe@traficom.fi.

Muuta huomioitavaa

Koulutus, teoria- ja lentokokeet sekä tarkastuslennot ovat sallittuja oppilaille, joilla on pakotteiden ulkopuolinen lento-operaattori koulutuksen sponsoroijana tai joka on oppilaana pakotteiden ulkopuolisen lento-operaattorin MPL (usean ohjaajan miehistölupakirja) -kurssilla.

Lentokerhon nimissä suoritettava laskuvarjohyppylento-, palolento- ja hinauslentotoiminta on sallittua. Myös toimiminen lennonopettajana sekä lentokoulussa (ATO) että lentokerhossa (DTO) on sallittua. Pakotteiden vaikutusta yksityislentämiseen käsitellään tarkemmin 19.3. julkaistussa tiedotteessa "Muutoksia Venäjän kansalaisia ja kaksoiskansalaisia koskevien ilmailurajoitusten tulkintaan". 

EU:n pakoteasetuksissa tarkoitettu kansallinen toimivaltainen viranomainen on ulkoministeriö. Pakotteiden toimeenpanosta vastaavat hallinnonaloillaan muun muassa eri ministeriöt, Ulosottolaitos, Tulli, Keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta, rajavartiolaitos ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Lisätietoja