Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietoturvasetelin valtava suosio oli iloinen yllätys

Tietoturvan kehittämisen tukea eli tietoturvaseteliä on voinut hakea Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista 1.12. alkaen, ja jo nyt haettu rahoitus on ylittänyt myönnettävänä olevan rahoituksen.

Valtioneuvosto teki lokakuussa päätöksen määräaikaisesta yrityksille myönnettävästä tietoturvan kehittämisen tuesta eli niin sanotusta tietoturvasetelistä. Tuen tavoitteena on nostaa yritysten tietoturvallisuuden tasoa ja sitä kautta parantaa koko yhteiskunnan kykyä suojautua kyberturvallisuusuhkia vastaan. Tuessa on kaksi tukiluokkaa: pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä enintään 15 000 euron tuki ja kaikkien yrityksien haettavissa oleva enintään 100 000 euron tuki. Tukea voidaan myöntää vain yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisille yrityksille.

Tuen hakeminen avautui 1.12.2022 ja tukea voidaan myöntää niin kauan kuin tuen myöntämiseksi budjetoitua rahoitusta on käytettävissä. Tukihakemuksen jättämisen jälkeen budjetista varataan hakemuksessa haettu summa myöhemmin annettavan päätöksen mukaisen tuen maksamiseksi. Tällä hetkellä enintään 100 000 euron tukea on haettu yli kolminkertaisesti suhteessa myönnettävissä olevan rahoitukseen. Myös enintään 15 000 euron tukea on haettu yhtä paljon kuin myönnettävää rahoitusta on budjetoitu.

Enintään 100 000 euron tuki (2 milj. €)  355 %
Enintään 15 000 euron tuki 107 %

Kokonaisuudessaan tukihakemuksissa haettu euromäärä on siis ylittänyt myönnettävissä olevan rahoituksen ja erikseen myös eri tukiluokille varatun rahoituksen. On kuitenkin mahdollista, että rahoitusta vapautuu vielä haettavaksi, mikäli tähän mennessä hakeneet ja niiden esittämät tuella toteutettavat toimenpiteet eivät täytä tuen kriteerejä. Tähän mennessä hakemuksia on tullut noin 400 ja niitä käydään parhaillaan läpi.

"Olemme tyytyväisinä laittaneet merkille sen, että yritykset ovat olleet kiinnostuneita tekemään toimenpiteitä oman tietoturvallisuutensa parantamiseksi. Tukea hakevat yritykset ovat keskeisessä asemassa yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuden rakentamisessa. Siten on tärkeää, että ne osaltaan pitävät huolta omasta tietoturvallisuudestaan. Nyt niiden tietoturvallisuuden parantamiseksi tarjotaan tukea, joka kannattaa hyödyntää. Tukea voi edelleen hakea, vaikka nyt myönnettävissä oleva rahoitus ei todennäköisesti tule riittämään kaikille hakijoille", kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jukka-Pekka Juutinen.

Ennen hakemuksen jättämistä tuen hakijan kannattaa tutustua tarkkaan tuen myöntämiseen liittyviin kriteereihin ja ehtoihin. Näihin voi tutustua viraston verkkosivuilla olevan ohjeistuksen kautta.