VAK-päivä 8.2.2022

Perinteinen Traficomin VAK-päivä järjestettiin tiistaina 8.2.2022.

VAK-päivä on vuosittainen tilaisuus vaarallisten aineiden kuljetusten asiantuntijoille, kouluttajille sekä muille kemianteollisuudessa ja kuljetusalalla toimijoille. VAK-päivän teemana 8.2.2022 oli uusi VAK-laki.

Hallitus on antanut esityksen uudeksi VAK-laiksi (HE 220/2021 vp (Ulkoinen linkki)), jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Esitys uudeksi laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta kokoaisi edelleen yhteen vaarallisten aineiden kuljetuksen vaatimukset neljässä eri liikennemuodossa. Se harmonisoi kaikkien kuljetusmuotojen vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan sääntelyn yhdeksi lainsäädäntökokonaisuudeksi.

Tilaisuudessa kuultiin Liikenne- ja viestintäministeriön esitys uudesta VAK-laista ja sen valmistelusta. Lisäksi kuultiin Traficomilta ja muilta asiantuntijoilta puheenvuoroja eri aihepiireistä, muun muassa lain soveltamisesta, muuttuneista säännöksistä ja rajapinnoista muun sääntelyn kanssa.

Kiitoksia kaikille osallistuneille! Tilaisuuden palautekyselyn ja materiaalit löydät alta.

Täytä palautekysely tästä. (Ulkoinen linkki)

Ohjelma

VAK-päivä 8.2.2022, klo 10-15

Klo 10 Tilaisuuden avaaminen ja johdanto, Anu Häkkinen, Traficom

Esitys uudeksi VAK-laiksi

 • Uusi VAK-laki, valmistelu, HE 220/2021 vp Kimmo Kiiski, liikenne- ja viestintäministeriö LVM

Kuljetukseen kuuluva tilapäinen säilytys

 • Tilapäisen säilytyksen sääntelyn uudistaminen Anu Häkkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • Kemikaaliturvallisuuden rajapinta: varastointi ja tilapäinen säilytys Tanja Heinimaa, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • Pelastuslakiin tarvittavat muutokset Annika Parsons, sisäministeriön pelastusosasto
 • Lain keskeiset muutokset pelastuslaitosten näkökulmasta Jani Kuutsa, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 • Valvonta ja sisäinen pelastussuunnitelma Miina Grönlund, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

n. klo 12.00 tauko

Viranomaiset

 • Markkinavalvonta ja käytön aikainen valvonta + Onnettomuusilmoitukset maakuljetuksissa Simo Lehmusmies, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • Säteilyturvallisuuskeskuksen rooli Antti Takkinen, Säteilyturvakeskus Stuk
 • Poliisin puheenvuoro Kari Onninen, Poliisihallitus
 • Työturvallisuus Esa Arvo, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Koulutus

 • Ilmakuljetus: EU:n lainsäädäntö ja muutokset koulutuksen hyväksynnässä Senja Hakola, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • ADR-ajolupakoulutus ja -koe + Turvallisuusneuvonantajan koe ja nimeämisestä ilmoittaminen Tea Murtoniemi, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

n. klo 14.00 tauko

Tiekuljetusten reittirajoitukset

 • Reittirajoitusten uudistaminen Ossi Kortiainen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Valvonnan kehittäminen

 • Valvonnan kehittäminen ja Traficomin rooli valvonnassa Anu Häkkinen, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Tilaisuus päättyy viimeistään klo 15

Lisätietoja

johtava asiantuntija Anu Häkkinen, anu.hakkinen@traficom.fi, p. 029 5347 106

asiantuntija Tea Murtoniemi, tea.murtoniemi@traficom.fi, p. 029 5345 463