Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficom on antanut määräyksen ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista

Määräyksessä annettavilla laskukaavoilla voidaan selvittää erilaisten uusien pitkien yhdistelmien (HCT-rekat) ajovakaus ja kääntyvyys uudessa asetuksen mukaisessa 120 asteen käännöksessä. Määräyksessä annetaan myös tarkemmat määritelmät pitkien yhdistelmien lisävaatimuksista turvavarusteiden osalta.

Määräyksen antaminen liittyy liikenne- ja viestintäministeriön hankkeeseen (LVM/145/03/2018), jonka tarkoituksena on kehittää raskaan kaluston mittoja ja massoja (HCT-rekat). Hankkeen osana ajoneuvojen käytöstä tiellä annettuun asetukseen (1257/1992) tehtiin muutoksia, joiden nojalla nykyistä pidempiä ja uudentyyppisiä ajoneuvoyhdistelmiä voidaan hyväksyä käytettäväksi liikenteessä. Asetuksessa säädetään edellä mainituille ajoneuvoyhdistelmille suurimmat sallitut mitat, massat, kääntyvyysvaatimukset sekä ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien kytkentää ja varusteita koskevia vaatimuksia.

Asetusmuutos edellyttää, että nykyistä pidemmille ja uudentyyppisille ajoneuvoyhdistelmille määritetään tarkemmat tekniset vaatimukset, joissa otetaan huomioon ajoneuvoyhdistelmien mitat ja ominaisuudet sekä tieympäristö ja liikenneturvallisuus. Asetuksessa säädetään pitkille mitta- ja massadirektiivin mitat ylittäville ajoneuvoyhdistelmille vaihtoehtoinen 120-asteen kääntyvyysvaatimus vanhan ympyräkokeen vaihtoehdoksi. Lisäksi asetuksessa säädetään uusille kolminivelisille yhdistelmätyypeille vakausvaatimus.

Liikenne ja viestintävirasto Traficom antoi ajoneuvolain 27 a §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla määräyksen, missä annetaan osoittamistavat uuteen kääntyvyyssääntöön ja vakausvaatimukseen. Määräyksessä annettavilla laskukaavoilla voidaan selvittää pitkän puoliperävaunuyhdistelmän ja erilaisten 2- ja 3-nivelisten yhdistelmien sisäsäde ja takakulman sivusiirtymä ulkosäteeltään 12,5-metrisessä 120 asteen käännöksessä. Määräyksessä annetaan myös tarkemmat määritelmät pitkien yhdistelmien lisävaatimuksista turvavarusteiden osalta. Pitkiltä yhdistelmiltä erikseen vaadittuja varusteita ovat paremmat epäsuoran näkemisen laitteet, automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti ja elektroninen ajonvakaus. Määräys on erittäin yksityiskohtaista teknistä lainsäädäntöä, mikä täydentää asetustasolla annettuja lainsäädäntöä.

Määräyksen valmistelussa on tehty yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Yliopiston tutkijat ovat olleet aktiivisesti mukana usean vuoden ajan pitkien 3-nivelisten ajodynamiikan tutkimuksessa. Yliopistolla tehtiin Trafin tilauksesta jatkotutkimus määräyksen valmisteluun liittyen, missä kehitettiin tuhansien simulointien pohjalta tilastollinen malli, millä voi selvittää minkä tahansa nyt sallittavan 3-nivelisen yhdistelmän mitoituksen mukaiset ajovakautta kuvaavat arvot.

Valmistelijan sitaatti:

Monet määräyksessä annettavat laskukaavat näyttävät ensimmäisellä silmäyksellä pitkiltä ja monimutkaisilta. Edes ajoneuvovalmistajat tai ajojenjärjestelijät eivät tule laskemaan suoraan perävaunujen yhteen sopivuutta näillä kaavoilla vaan käyttävät sovelluksia, joihin kaavat on ohjelmoitu valmiiksi. Tällöin käyttäjä antaa vain yksinkertaiset mittatiedot ja saa vastauksena kääntyvyyden ja stabiliteetin arvot suhteessa asetuksella annettuihin raja-arvoihin.

Lisätietoja: johtava asiantuntija Otto Lahti, otto.lahti(at)traficom.fi, p. 0295345259