Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficom arvioi vedenalaisten tietojen avoimuutta turvallisuusnäkökulmasta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom arvioi vedenalaisten tietojen avoimuutta turvallisuusnäkökulmasta. Samalla yhtenäistetään turvallisuuteen liittyvien tietojen saatavuusratkaisuja.

Tietoja vedenalaisten kaapeleiden sijainnista on julkisesti saatavilla vahinkojen ja niistä johtuvien turhien katkosten sekä näistä johtuvien kustannusten välttämiseksi. Merenalaisen infrastruktuurin tiedot ovat olleet saatavilla sähköisessä muodossa 1990-luvulta alkaen. Muutokset päivitetään merikarttoihin ja ne ovat käytössä myös merenkulkua palvelevissa tuotteissa kuten merikarttapalveluissa ja erilaisissa sovelluksissa, jotta myös turvallinen merenkulku ja veneily voidaan varmistaa.

Merikartta-aineisto on tarkoitettu jaettavaksi vapaasti kaikkien käyttöön avoimen rajapinnan kautta. Nykyisessä toimintaympäristön turvallisuuden muutoksessa on kuitenkin tarve arvioida, onko kaiken tiedon oltava kaikkien saatavilla vai vain niiden organisaatioiden saatavilla, jotka tarvitsevat tietoa omaan toimintaansa ja innovaatioiden kehittämiseksi. Viranomaisella tulisi olla tarkempaa tietoa siitä, mihin tarkoituksiin sijaintitietoa käytetään. 

Traficom selvittää myös, miten muissa EU:n paikkatietodirektiiviä soveltavissa maissa sovelletaan tietojen avoimuuden periaatteita ja tietojen yksityiskohtaisuutta.

Edellä mainituista syistä Traficom on sulkenut toistaiseksi vedenalaiseen infraan liittyvät tiedot, joiden osalta on tarve arvioida uudelleen, mitä tietoa voidaan julkaista avoimessa rajapinnassa kaikkien saataville ja mitä tietoa tulisi jatkossa ladattavaksi esimerkiksi vahvan sähköisen tunnistautumisen avulla. 

Oskari-lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapinnoista on toistaiseksi rajattu pois johto- ja putkilinjojen tiedot. Muilta osin paikkatietoaineistojen näkymä palvelee kuten aiemminkin. Traficomin palveluista ei ole toistaiseksi saatavilla tiheitä syvyysmittaustietoja, joita käytetään ensisijaisesti merikarttatuotantoon, väylien suunnitteluun ja ylläpitoon. Traficom luovuttaa pyynnöstä tietoja organisaatioille, jotka tarvitsevat niitä omaan toimintaansa.

Lisätietoja

Organisaatiot: merikarttapalaute@traficom.fi  
Median yhteydenotot: Traficomin mediapalvelu, p. 029 534 5648