Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom turvaa televisio- ja radiolähetyspalvelujen ohjelmistotarjoajille ennakoitavat toimintaedellytykset sekä kuluttajille monipuolisen ja laadukkaan ohjelmasisällön. Virasto tarjoaa nyt annetulla päätöskokonaisuudellaan ratkaisuja tv- ja radiolähetyspalvelujen markkinan kilpailuongelmiin ennakkosääntelyllä ja Digitan vapaaehtoisilla sitoumuksilla.

Traficomin antaman päätöskokonaisuuden tavoitteena on tuoda UHF-verkon televisiolähetyspalveluiden markkinoille ennustettavuutta ja hintavakautta viideksi vuodeksi eteenpäin. Tämä tuo hinnoitteluraamit myös tulevalle antenni-tv-verkon lähetystekniikan muutokselle (DVB-T2) ja näin edesauttaa tv-toimijoiden päätöstä DVB-T2-siirtymän ajankohdasta. Tavoitteena on lisäksi luoda edellytykset kilpailevalle palveluntarjonnalle valtakunnallisissa radiolähetyspalveluissa Digitan FM-verkossa. Virasto antoi Digita Oy:lle 21.11.2022 huomattavan markkinavoiman (HMV) päätöksen televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla sekä määräsi lisäksi päätöksellään sitovaksi Digitan vapaaehtoiset sitoumukset.

Viraston mukaan Digitalla on huomattavan markkinavoiman asema televisio- ja radiolähetyspalvelujen markkinoilla. Vaikka televisionkatselu on monipuolistunut viime vuosien aikana, eivät muut televisio-ohjelmistojen vastaanottotavat kuten IPTV:n katselu, vielä muodosta korvaavaa palvelua. Myös radiota kuunnellaan yhä pääosin perinteisten FM-radioverkkojen kautta. 

Tavoitteena turvata ohjelmistotarjoajille hyvät toimintaedellytykset sekä laadukas ohjelmasisältö 

Sääntelyllä pyritään turvaamaan ohjelmistotarjoajien toimintaedellytykset ja kuluttajien saama monipuolinen ja laadukas ohjelmasisältö. Sääntelyratkaisussa sovellettiin ensimmäistä kertaa viestintäpalvelulain mahdollisuutta ratkaista kilpailuongelmia huomattavan markkinavoiman yrityksen vapaaehtoisilla sitoumuksilla, jotka virasto määräsi sitoviksi Digitan hakemuksen mukaisesti. "Virasto pitää tärkeänä, että ratkaisuun voidaan päästä yritysten omilla sitoumuksilla. Kevyempi menettely on kaikkien etu", katsoo ylijohtaja Jenni Eskola. Virasto asetti tämän lisäksi Digitalle velvollisuuden hinnoitella kustannussuuntautuneesti radion antennikapasiteetin vuokrauksen sekä radiolähetyspalvelut.

Televisio- ja radiolähetyspalveluiden huomattavan markkinavoiman päätöskokonaisuus:

Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston huomattavan markkinavoiman päätöksestä televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Yleistiedoksianto Liikenne- ja viestintäviraston sitoumuspäätöksestä televisio- ja radiolähetyspalveluiden markkinoilla

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Elina Pesonen, p. 029 5390 641, elina.pesonen@traficom.fi 

Johtava asiantuntija Martin Andersson, p. 029 5390 518, martin.andersson@traficom.fi

Taustaa

Huomattavan markkinavoiman (HMV) asema tarkoittaa sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, joka antaa yritykselle mahdollisuuden toimia merkittävissä määrin riippumattomasti sen kilpailijoista, asiakkaista ja lopulta kuluttajista.

Huomattavan markkinavoiman päätöksessä yritykselle asetetaan velvollisuuksia kilpailun esteiden poistamiseksi tai kilpailun edistämiseksi kyseisillä markkinoilla tai virasto määrää sitovaksi yrityksen hakemia vapaaehtoisia sitoumuksia kilpailuongelmien korjaamiseksi.

Digita Oy:n UHF-verkko ja FM-verkko mahdollistavat ohjelmistopalveluiden lähettämisen loppuasiakkaille.

Ohjelmistopalveluilla tarkoitetaan käyttäjille tarjottavia televisio- tai radio-ohjelmia. Ohjelmistopalveluja tarjoavat esimerkiksi Yleisradio Oy, MTV Oy ja Sanoma Media Finland Oy.