Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom edistää toimivia yhteyksiä lisäämällä radiotaajuuksien käyttömahdollisuuksia

Laadukkaat ja yhä nopeammat viestintäverkot ja niiden kautta välitetty tieto ovat alusta uusille palveluille, sovelluksille ja innovaatioille niin elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää yhteiskunnan tarvitsemien uusien palveluiden ja viestintäyhteyksien kehitystä lisäämällä harrastustoiminnan RHA68- ja radioamatööritaajuuksille uusia käyttömahdollisuuksia. Lisäksi vapautetaan radiolaitteita luvanvaraisuudesta ja lisätään matkaviestinverkkojen runkoyhteyksille kapasiteettia.

Vastaamme digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin lisäämällä uusia käyttömahdollisuuksia muun muassa harrastustoiminnan ja radioamatöörien taajuuksille.

RHA68-radioille lisää uusia käyttömahdollisuuksia

RHA68-radioiden käyttömahdollisuuksia laajennetaan sallimalla työ- ja harrastuskäytön (RHA68) kanavilla 15, 16 ja 18-21 jatkossa myös kiinteästi asennetut tukiasemat. Tämä mahdollistaa RHA68-laitteiden monipuolisemman käytön muun muassa kyläradiotoiminnassa, jossa radiopuhelimia voidaan käyttää varaviestintäjärjestelmänä, mikäli muissa viestintäverkoissa on häiriöitä.

Radioamatööreille uusia taajuuksia

Radioamatööreille avataan uusia taajuuksia 29 MHz:n ja 430 MHz:n taajuusalueilla. Nämä tuovat kummallekin taajuusalueelle useita uusia toistintaajuuspareja, jotka helpottavat paikoitellen vallitsevaa toistinkanavapulaa. 430 MHz:n taajuusalueella uudet kanavat tarjoavat lisäksi mahdollisuuden siirtää toistimia taajuuksille, joilla käyttö on yhteensopivampaa luvasta vapaiden radiolaitteiden kanssa.  

Merenkulun kanavien ruuhkaa helpotetaan

Merenkulun taajuuksilla sallitaan alusten sisäisen liikenteen 457 MHz:n ja 467 MHz:n UHF-kanavilla jatkossa myös digitaalinen käyttö 12,5 kHz- ja 6,25 kHz -kanavaleveydellä. Tämä helpottaa ruuhkaa kanavilla ja mahdollistaa modernien radiolaitteiden käytön aluksilla. 

Lisää kapasiteettia matkaviestinverkkojen runkoyhteyksille

Radiolinkeille avaamme 7 GHz:n taajuusalueelle suuremman tiedonsiirtokapasiteetin mahdollistavia 56 MHz:n kanavia. 

Uusilla kanavilla on mahdollista päästä jopa 1 Gbit/s tiedonsiirtonopeuksiin. Nämä mahdollistavat muun muassa matkaviestinverkkojen yhä kasvaviin runkoyhteyksien tiedonsiirtotarpeisiin vastaamisen langattomasti linkkiyhteyksillä.

Langattomien lähiverkkojen käyttöehtoihin muutoksia

Langattomien lähiverkkojen 5 GHz:n taajuusalueella tulee uusia Euroopan komission RLAN-päätöksen mukaisia käyttörajoituksia koskien RLAN-laitteiden käyttöä ilma-aluksissa, junissa ja tieliikenteen ajoneuvoissa. Rajoitusten tarkoituksena on pienentää häiriöriskiä taajuusalueen ensisijaiselle käytölle kuten säätutkille. 

Uusia luvasta vapautuksia

Määräysmuutoksilla vapautetaan luvanvaraisuudesta komission lyhyen kantaman laitteita koskevan päätöksen mukaiset materiaalien tutkimuskäyttöön tarkoitetut ydinmagneettista resonanssia hyödyntävät NMR-laitteet. Lisäksi vapautetaan luvanvaraisuudesta ammattikäyttöön tarkoitetut maatutkalaitteet, joilla tutkitaan esimerkiksi teiden tai rakenteiden kuntoa.  

Taajuusalueiden käyttötarkoitusten muutokset sekä luvasta vapautukset tulivat voimaan päivitetyillä Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksellä 4 ja luvasta vapaita radiolähettimiä koskevalla määräyksellä 15, joilla ohjataan radiotaajuuksien ja laitteiden käyttöä Suomessa. Näissä huomioidaan sekä kansainvälisen yhteistyön tulokset että kansalliset erityistarpeet.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Mikko Rintala, p. 0295 390 459, mikko.rintala@traficom.fi

Radioverkkoasiantuntija Tero Aulanko, p. 0295 390 660, tero.aulanko@traficom.fi

Johtava asiantuntija Tapio Penkkala, p. 0295 390 434, tapio.penkkala@traficom.fi

Määräykset ovat Finlexin sivuilla: 

Radiotaajuusmääräys M4 (Ulkoinen linkki)  

Määräys 15 Luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuudet ja käyttö (Ulkoinen linkki)