Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficom ei rajoita joukkoliikenteen matkustajamääriä Keski-Pohjanmaalla

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella. Traficomin arvion mukaan tartuntatautilain mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä eikä matkustajamäärien rajoittaminen ole välttämätöntä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Päätöksessä on huomioitu, että joukkoliikenteen merkitys kulkutapamuotona on Keski-Pohjanmaalla pieni.

Traficom on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän tekemän ilmoituksen johdosta selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Asiaa on selvitetty yhdessä terveysviranomaisten ja alueen liikenteen toimijoiden kanssa.

Toimijoilta saatujen selvitysten mukaan tartuntatautilain mukaisia ensisijaisia hygienia- ja väljyystoimenpiteitä sekä muita toimenpiteitä kuten kasvomaskisuosituksia on toteutettu hyvin. Lisäksi liikennevälinekohtaiset matkustajamäärät ovat niin alhaisia, ettei matkustajamäärien alueellisella rajoittamisella olisi odotettavissa merkityksellisiä vaikutuksia nykyisiin matkustajamääriin.

”Kun otetaan huomioon, että alueen joukkoliikenteen käyttäjät ovat valtaosin joko koululaisia tai toisen asteen opiskelijoita, ja että päätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin, matkustajamäärärajoituksen vaikuttavuus vaikuttaisi olevan merkityksetön. Tuleva koulujen päättyminen vähentää entisestään joukkoliikenteen merkitystä alueella”, toteaa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Päätökseen olla rajoittamatta matkustajamääriä vaikuttivat liikennevälineissä tehdyt toimenpiteet tartuntojen ehkäisemiseksi ja muut alueella käytössä olevat covid-19-epidemian leviämisen estämistoimet kuten 2. asteen opetuksen siirtyminen etäopetukseen sekä se, että joukkoliikenteen merkitys kulkutapamuotona Keski-Pohjanmaalla on pieni. Lisäksi huomioitiin mahdollisesta rajoituksesta aiheutuvat yhteiskunnalliset haitalliset vaikutukset sekä matkustajamäärien rajoituspäätöksen tarkoitus toimia viimesijaisena ja väliaikaisena rajoituskeinona.

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki

Tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen. Laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä. Päätöksessä voidaan velvoittaa rajoittamaan kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Päätös saadaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan ja se on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.