Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ei rajoita suurinta sallittua matkustajamäärää liikennevälineissä, joilla tarjotaan kuljetuspalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Traficom katsoo, että matkustajamäärärajoitusten asettaminen ei ole välttämätöntä covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Traficom on selvittänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän ilmoituksen johdosta tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Asiaa on selvitetty yhdessä liikennettä järjestävien viranomaisten ja alueen liikenteen toimijoiden kanssa.

Traficom on päättänyt, ettei rajoita suurinta sallittua matkustajamäärää liikennevälineissä, joilla tarjotaan kuljetuspalveluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Rajoitus on tarkoitettu käytettäväksi viimesijaisena, välttämättömänä keinona epidemian leviämisen estämiseksi, eikä rajoitus saa estää kenenkään pääsyä lakisääteisiin palveluihin. Virasto katsoo, että matkustajamäärärajoitusten asettaminen ei ole laissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä.

Alueella on 22.–31.12.2021 väliseksi ajaksi otetty käyttöön uusia rajoituskeinoja, joiden voidaan odottaa vaikuttavan matkustusmääriä vähentävästi ilman, että tästä tarvitsee erillistä rajoituspäätöstä antaa. Päätöksessä on otettu huomioon, että matkustajamäärät joukkoliikenteessä ovat alueella enimmäkseen niin alhaisia, ettei rajoituksella olisi tosiasiallista vaikutusta matkustajamääriin, ja alkavana lomakautena arkiliikenne vähenee muutoinkin. 

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki