Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Traficom ei rajoita matkustajamääriä Pirkanmaalla − matkustajamäärät laskeneet muutenkin ja liikennöitsijät tarttuneet aktiivisesti toimiin

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin arvion mukaan jo toteutetut muut tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet ovat toistaiseksi riittäviä Pirkanmaan alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi liikennevälineissä. Matkustajamäärät alueella ovat laskeneet niin, ettei rajoittamisella saavutettaisi merkittävää vaikutusta ainakaan yläkoulujen ja toisen asteen etäopetusjakson aikana.

Traficom on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän ilmoituksen johdosta selvittänyt tarvetta rajoittaa väliaikaisesti liikennevälineiden matkustajamääriä sairaanhoitopiirin alueella covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Asiaa on selvitetty yhdessä terveysviranomaisten ja alueella toimivien liikennöitsijöiden kanssa.

Matkustajamäärät laskeneet alueella merkittävästi

Saatujen selvitysten mukaan Pirkanmaan joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Yläkoulujen ja toiseen asteen opetus toteutetaan etäopetuksena 8.−28.3.2021 voimassa olevan sulkutilan aikana. Lisäksi Pirkanmaalla on 16.3.2021 annettu suositus lasten ja nuorten sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämisestä 5.4.2021 saakka. Siten matkustajamäärien rajoittamista koskevalla päätöksellä olisi vaikutusta vain jo nyt tiheimmin liikennöidyillä ns. ruuhkavuoroilla. Kuitenkin paikallislinja-autoliikenteessä matkustajia on jo nyt ohjeistettu välttämään näitä ruuhkavuoroja ja kapasiteettia on pyritty mahdollisuuksien mukaan lisäämään.

Lentoliikenteen osalta reittiliikennöinti on keskeytynyt kokonaan, ja tämän hetkisen tiedon perusteella liikenne käynnistyy uudestaan aikaisintaan toukokuun alussa.

Tartuntatautilain edellyttämät toimenpiteet lisäävät turvallisuutta

Tartuntatautilain edellyttämiä pakollisia hygienia- ja väljyystoimenpiteitä on toteutettu alueella annettujen selvitysten mukaan kattavasti. Paikallisliikenteessä on tehty järjestelyjä väljyyden lisäämiseksi jo lähtökohtaisesti tunnistamalla kaikkein ruuhkaisimpia vuoroja ja hankkimalla lisävuoroja väljyydestä huolehtimiseksi. 

Terveysturvallisuusviestintää tehdään laaja-alaisesti ja monikanavaisesti mm. verkkosivuilla, matkustamonäytöillä ja reittioppaissa. Osa liikennöitsijöistä on asettanut matkustajille maskipakon. Liikennevälineiden siivoamista ja ilmanvaihtoa on mahdollisuuksien mukaan tehostettu ja matkustajille on tarjottu mahdollisuus käsien puhdistamiseen. 

Toimijoiden toimenpiteet toistaiseksi riittäviä 

Saatujen selvitysten perusteella Traficom katsoo, että terveysturvallisuuden varmistamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tässä vaiheessa riittäviä, eikä matkustajien enimmäismäärän rajoittaminen ole välttämätöntä.

"Tartuntatautilain nojalla tehdyt toimenpiteet matkustusturvallisuuden parantamiseksi ovat vähentäneet riskejä merkittävästi. On kuitenkin välttämätöntä, että alueella seurataan tilannetta ja tehdään tarvittavia toimenpiteitä muun muassa ruuhkien välttämiseksi myös jatkossa", toteaa Traficomin ylijohtaja Jarkko Saarimäki, ja jatkaa "Alueelle tullaan kohdistamaan tehostettua valvontaa tilanteen seuraamiseksi."

Lisätietoja

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki@traficom.fi, p. 029 539 0576. Twitterissä @Saarimaki

Tartuntatautilain muutoksella 22.2.2021 Liikenne- ja viestintävirastosta Traficomista tuli toimivaltainen terveysturvallisuusviranomainen. Laissa on säädetty Traficomille toimivalta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi. Traficom voi tehdä rajoittamispäätöksen, jos on ilmeistä, että hygienia- ja väljyystoimenpiteet eivät ole riittäviä ja jos se covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi on välttämätöntä. Päätöksessä voidaan velvoittaa rajoittamaan kuljetuspalvelun tarjoajan tai tämän toimeksiannosta toimivan liikennöitsijän suurinta sallittua matkustajamäärää enintään puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Päätös saa koskea vain liikennevälineitä, joita käytetään yli 10 henkilön samanaikaiseen kuljetukseen. Päätös saadaan tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan ja se on välittömästi kumottava, jos edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty.