Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on mukana Coordinated Activities on the Safety of Products (CASP) 2024 -markkinavalvontakampanjassa, joka pyrkii edistämään EU-markkinoilla olevien tuotteiden turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta. Tänä vuonna erityisen tarkastelun kohteena ovat lasten polkupyörät. Lasten polkupyöriä koskevassa kampanjassa on Suomen lisäksi mukana 11 muuta EU-jäsenmaata.

Lasten polkupyörät valvontakampanjan keskiössä

Lasten polkupyörät, joiden satulan korkeus on yli 435 mutta alle 635 mm maasta mitattuna, ovat kampanjan keskiössä. Näiden polkupyörien on täytettävä turvallisuusvaatimukset ja merkintäohjeet:

  • Asiakirjamerkinnät: Varmistetaan, että kaikki tarvittavat tiedot löytyvät asiakirjoista.
  • Tuotemerkinnät: Polkupyörissä ja niiden pakkauksissa on oltava oikeat ja selkeät merkinnät.
  • Testaus: Polkupyörät testataan standardin SFS-EN ISO 8098:2023 mukaisesti.

Lasten polkupyörät ovat polkupyöriä, joiden satulan yläreunan korkeus nostettuna satula ylimpään sallittuun korkeuteen maasta mitattuna on yli 435 mm mutta alle 635 mm. Tämä tarkoittaa, että

  • Satulakorkeus 435 mm tai alle: Polkupyörät katsotaan leluiksi, ei varsinaisiksi polkupyöriksi.
  • Satulakorkeus yli 435 mm mutta alle 635 mm: Polkupyörät luokitellaan lasten polkupyöriksi.
  • Satulakorkeus 635 mm tai enemmän: Polkupyörät ovat tarkoitettu nuorten tai aikuisten käyttöön.

"Traficom on jo käynnistänyt kampanjan ottamalla testattavaksi viisi erilaista lasten polkupyörämallia suomalaisista myymälöistä. Näiden mallien testaus on nyt käynnissä ja tuloksia odotetaan vuoden loppuun mennessä", kertoo Traficomin ylitarkastaja Mika Loponen.

Tavoitteena parantaa tuotteiden turvallisuutta

CASP-hankkeen tavoite on parantaa tuotteiden turvallisuutta EU-markkinoilla ja varmistaa, että kuluttajat voivat luottaa ostamiensa tuotteiden laatuun. "Lasten turvallisuus on ensisijaisen tärkeää, ja tarkastamalla polkupyörien vaatimustenmukaisuuden voimme estää mahdollisia onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Kuluttajien luottamus tuotteiden turvallisuuteen on meille ensiarvoisen tärkeää, ja teemme jatkuvasti työtä sen eteen", toteaa Loponen.