Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun kielitaitovaatimukset perustuvat Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) standardeihin. ICAOn vaatimuksia lentäjien ja lennonjohtohenkilöstön kielitaidosta uudistettiin vuonna 2003, kun puutteellinen englannin kielen taito oli todettu myötävaikuttavaksi tekijäksi useissa vakavissa lento-onnettomuuksissa. Nykyisin nämä ICAOn vaatimukset on sisällytetty lennonjohtajien ja tiettyjen lentolupakirjojen haltijoiden osalta myös Euroopan unionin lainsäädäntöön.

Vuoden 2019 valvontateemana kielitaidon osalta ovat tason 6 kielitaitomerkinnät

Kielitaidon arviointi on yleisnimitys, joka kattaa sekä kielitaitokokeen että kielitaitotarkastuksen. Kielitaitokoe tulee tehdä kielitaitoa ensimmäistä kertaa arvioitaessa tai kuin halutaan korottaa kielitaitomerkinnän tasoa. Kielitaitotarkastus voidaan tehdä ilmailumääräyksessä PEL M2-92 kuvatuin kriteerein tarkastuslennon, pätevyyden arvioinnin, koulutuksen tai työtehtävien yhteydessä. Se soveltuu kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamiseen tai vanhentuneen kielitaitomerkinnän uusimiseen, mutta sillä ei voi korottaa kielitaitomerkinnän tasoa.

Vaatimusten täyttymistä valvovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin valtuuttamat ilmailun kielitaitotarkastajat, jotka pitävät ammatti- ja harrasteilmailijoille kielitaitokokeita tai kielitaitotarkastuksia kielitaitotason arvioimiseksi. Traficomin valvontateema vuodelle 2019 on tason 6 kielitaitomerkintöjen tasalaatuisuus. Lentäjillä tason 6 kielitaitomerkintä on toistaiseksi voimassa. Lennonvarmistushenkilöstöllä tason 6 kielitaitomerkintä on määräaikainen, 9 vuotta.

Kielitaitotarkastajan tulee säilyttää kielitaidon arviointia koskevat tallenteet niin kauan kuin ko. kielitaitomerkintä on voimassa. Jos kielitaitomerkintä on toistaiseksi voimassa (lentäjien taso 6), tallenteita säilytetään 10 vuotta. Hylättyjen kokeiden asiakirjat ja tallenteet tulee säilyttää 6 vuotta.

Traficom pyytää satunnaisesti valitulta kielitaitotarkastajajoukolta erillisellä kirjeellä tason 6 kielitaitomerkintään johtaneiden kielitaidon arviointien materiaalit tietyltä aikajaksolta ja käy ne läpi. Havaintoja hyödynnetään jatkossa mm. kielitaitotarkastajien koulutuksessa sekä valvonnassa.

Lisätietoja antavat

Yksikönpäällikkö Jukka Sironen (jukka.sironen@traficom.fi) 
Kehityspäällikkö Iina Rinne (iina.rinne@traficom.fi)
Tarkastaja Janne Ripatti (janne.ripatti@traficom.fi)