Traficom vastaa digitalisoituneen yhteiskunnan tarpeisiin - uusia taajuuskaistoja paikallisille matkaviestinverkoille, uusia kanavia radiolinkeille ja lyhyen kantaman radiolaitteille

Digitalisoituva yhteiskuntamme nojaa langattomiin viestintäyhteyksiin. Laadukkaat ja yhä nopeammat viestintäverkot ja niiden kautta välitetty tieto ovat alusta uusille palveluille, sovelluksille ja innovaatioille niin elinkeinoelämän kuin kuluttajienkin tarpeisiin. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom edistää yhteiskunnan tarvitsemien uusien palveluiden kehitystä avaamalla jälleen lisää taajuuskaistoja digitaalisten viestintäpalveluiden käyttöön ja vapauttamalla radiolähettimiä luvanvaraisuudesta.

Lisää taajuuksia paikalliseen toimintaan

Paikallisille 5G-verkoille avataan uusi taajuuskaista 24,25 - 25,1 GHz. Kyseiset radioverkot on tarkoitettu käytettäväksi paikallisesti esimerkiksi tehtaissa, satamissa, lentokentillä, kauppakeskuksissa, voimaloissa sekä kaivoksissa. "Tämän taajuusalueen osoittaminen paikalliseen toimintaan on merkittävä uudistus, joka tuo yhä enemmän mahdollisuuksia hyödyntää 5G-teknologiaa myös paikallisesti", kertoo Traficomin ylijohtaja Jenni Eskola. Radiolupien myöntäminen tälle taajuuskaistalle aloitetaan kevään 2021 aikana. 

Samalla vapautetaan taajuuskaistoilla 2300 - 2320 MHz sekä 24,25 - 25,1 GHz toimivat matkaviestinverkkojen päätelaitteet radioluvasta.

Lisää kapasiteettia matkaviestinverkkojen runkoyhteyksille

Radiolinkeille avataan aiempaa suuremman tiedonsiirtokapasiteetin mahdollistavia kanavia 13 GHz:n ja 23 GHz:n taajuusalueille. Lisäksi 18 GHz:n taajuusalueella laajennetaan 110 MHz:n kanavien rasteri koko taajuusalueelle. Nämä mahdollistavat muun muassa matkaviestinverkkojen yhä kasvaviin runkoyhteyksien tiedonsiirtotarpeisiin vastaamisen langattomasti linkkiyhteyksillä.

Lyhyen kantaman laitteiden uudet taajuusalueet vauhdittavat digitalisaatiota ja hyödyttävät sekä kuluttajia että yrityksiä

Valtaosa radiolähettimistä on jo vapautettu luvanvaraisuudesta. Luvasta vapautettuja lyhyen kantaman laitteita on käytössä kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla, esimerkiksi kodeissa, yrityksissä, teollisuudessa ja liikenteessä. Niitä käytetään taajuusalueittain laajalla skaalalla alkaen kilohertsien taajuuksista aina yli 100 GHz:n taajuuksille. Lisää taajuuksia avataan luvasta vapautetuille dataverkoille taajuusalueilla 870 - 874,4 MHz ja 915 - 919,4 MHz. Uudet taajuusalueet lisäävät näiden sovellusten käyttömahdollisuuksia yhteiskunnassa entisestään, mikä hyödyttää sekä kuluttajia että alalla toimivia yrityksiä. 

Taajuusalueiden käyttötarkoitusten muutokset sekä luvasta vapautukset tulivat voimaan päivitetyillä Liikenne- ja viestintäviraston radiotaajuusmääräyksellä 4 ja luvasta vapaita radiolähettimiä koskevalla määräyksellä 15, joilla ohjataan radiotaajuuksien ja laitteiden käyttöä Suomessa. Näissä huomioidaan sekä kansainvälisen yhteistyön tulokset että kansalliset erityistarpeet. 

Lisätietoja

Paikalliset matkaviestinverkot ja 5G:
radioverkkoasiantuntija Matti Sihvola, p. 0295 390 374, matti.sihvola@traficom.fi
kehityspäällikkö Tapio Penkkala, p. 0295 390 434, tapio.penkkala@traficom.fi

Lyhyen kantaman radiolaitteet:
erityisasiantuntija Mikko Rintala, p. 0295 390 459, mikko.rintala@traficom.fi

Määräykset ovat Finlexin sivuilla:

Radiotaajuusmääräys 4 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Määräys 15 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)