Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Päivitetty Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ajoterveyden arviointiohjeet terveydenhuollon ammattilaisille on julkaistu. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Siihen perehtymisestä on hyötyä myös muille ajoterveyteen tai ajo-oikeuteen liittyvien kysymysten parissa työskenteleville.

Ohjeen ulkoasu, rakenne ja ominaisuudet ovat ennallaan, mutta sisältöä on päivitetty vastaamaan entistä paremmin ajoterveysarvioinnin haasteisiin terveydenhuollossa. Päivitetty ohje on luettavissa Traficomin verkkosivuilla ja Duodecim Oy:n Terveysportti-palvelussa.

"Eri ikäisten ajoterveyteen liittyvät asiat ovat tänäänkin hyvin ajankohtaisia. Lainsäädäntö elää ja vaatimukset laadukkaaseen ajoterveyden arviointiin lisääntyvät. Viranomaisohjeiden tulee tarjota ajantasaista tietoa voimassa olevan lainsäädännön soveltamisesta. Ajoterveysohje onkin jatkuvasti päivittyvä asiakirja, jota päivitetään tiiviissä yhteistyössä mm. eri viranomaisten, erikoislääkäriyhdistysten ja muiden kokeneiden erikoisala-asiantuntijoiden kanssa", toteaa Traficomin erityisasiantuntija Petteri Harjuvaara.

Ajoterveysohje ohjaa terveydenhuollon toimijoita hallinnollisissa toimenpiteissä − myös sairauskohtaisia ohjeita päivitetty

Ajoterveyttä koskevat johtopäätökset ilmaistaan terveydenhuollossa laadittavilla lääkärinlausunnoilla ja ilmoituksilla. Ajoterveyttä koskevien lääkärinlausuntojen perusteella viranomainen tekee tärkeitä päätöksiä ajo-oikeudesta sekä asettaa ehtoja, rajoituksia ja lisävaatimuksia ajo-oikeuden myöntämiselle.

"Lääkärinlausuntojen johtopäätöksissä onkin aina otettava selkeästi kantaa ajokykyyn ja mahdollisiin lisäehtoihin. On myös tärkeää tietää, milloin, minne ja miten lausunnot ja ilmoitukset toimitetaan. Esimerkiksi ajokorttilausuntoa ei koskaan lähetetä Traficomiin, vaan se annetaan asiakkaalle tai lähetetään poliisille. Onneksi sähköisten lausuntojen hyödyntäminen Potilastiedon arkistosta yleistyy, joten lausuntojen postittaminenkin tulee vähenemään. Tuore ajoterveysohje pyrkii ohjaamaan terveydenhuollon toimijoita entistä selkeämmin näissä hallinnollisissa toimenpiteissä", kertoo Harjuvaara.

Myös sairauskohtaisia ohjeita on päivitetty. Muun muassa uniapneaa ja hengitysvajausta koskevaa ohjeistusta on tarkennettu yhteistyössä Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen kanssa. Pieniä tarkennuksia on tehty myös päihdesairauksia sekä näkemistä ja kuuloa koskevaan ohjeistukseen. Sydän- ja verisuonisairauksia koskevat ohjeet on tarkistettu yhteensopiviksi ajankohtaisten käypä hoito -suositusten muutosten kanssa.

Lisätietoja

liikennelaaketiede@traficom.fi