Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficomin päivitetyt CoP- ja nastarengasmääräykset voimaan 15.3.2024

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päivittänyt määräyksen tuotannon vaatimustenmukaisuuden (CoP) valvontamenettelyistä sekä määräyksen nastarenkaiden ja nastojen teknisistä vaatimuksista.

CoP-määräyksessä tarkennettu muun muassa soveltamisalaa

Traficom on päivittänyt määräystä, joka koskee ajoneuvojen, niiden järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien ja varusteiden tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa. Määräys tunnetaan myös nimellä CoP-määräys. Uudistuksessa on muun muassa otettu huomioon muutokset ajoneuvolain määräysvaltuuksissa. Jatkossa Traficom voi selkeämmin määrätä myös EY-tyyppihyväksynnän saaneiden tuotteiden osalta tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontamenettelyistä. Määräykseen on tehty myös muita pienempiä päivityksiä, jotka liittyvät esimerkiksi CoC-todistuksiin ja kirjalliseen valvontasuunnitelmaan.

Nastarenkaiden ja nastojen teknisiin vaatimuksiin tarkennuksia

Traficom on myös päivittänyt määräystä, joka koskee uusien nastarenkaiden ja nastojen teknisiä vaatimuksia. Tämä päivitys ottaa huomioon tienkuluttavuuden testauksen uusimmat standardit (SFS-7503:2022), keskittyen erityisesti siihen, miten testirenkaiden täyttöpaine määritetään.

Samalla sovitetaan nastarenkaita koskeva määräys ja CoP-määräys paremmin toisiinsa sekä määräyksellä annetaan vaatimukset nastaulkonemien sallituista toleransseista tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvontaa ja markkinavalvontaa varten.

Muutetut määräykset tulevat voimaan 15.3.2024.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Harri Tenhunen, harri.tenhunen@traficom.fi, p. 0295 345 586 (CoP-määräys)

Erityisasiantuntija Keijo Kuikka, keijo.kuikka@traficom.fi, p. 0295 345 518 (Nastarengasmääräys)