Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnokseen, jonka tavoitteena on selkeyttää traktoreiden renkaiden ja vanteiden muuttamisen teknisiä vaatimuksia. Näitä vaatimuksia sovellettaisiin, kun traktorissa halutaan käyttää muita rengaskokoja kuin rekisteriin on merkitty. Määräyksellä annettaisiin muun muassa vaatimukset auton renkaiden käytöstä traktoreissa sekä muista sallituista rengasmuutoksista.

Uudistuksessa voimassa olevan määräykseen on tulossa uusi luku, jossa annettaan määräykset ajoneuvon renkaiden ja vanteiden muuttamista koskevista teknisistä vaatimuksista ja vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa.  

"Määräysluonnoksessa emme esitä, että ohjaustangolla ohjattavissa traktorimönkijöissä hyväksyttäisiin käytettäväksi auton renkaita, koska niitä käytettäessä ajoneuvon käyttäytyminen muuttuu valmistajan suunnittelemasta. Mönkijätyyppisten ajoneuvojen alusta- ja ohjausratkaisuissa on otettu huomioon auton renkaiden ominaisuuksista poikkeava maastokäyttöön tarkoitettu rengas. Tälle traktorityypille tapahtuneet onnettomuudet ovat olleet nousussa, ja se on otettu huomioon määräystä valmistellessa", toteaa erityisasiantuntija Jukka Juhola.

"Niin sanotuissa "koppimönkijöissä" on alusta- ja ohjausratkaisujen osalta sama tekninen lähtökohta kuin ohjaustangolla ohjattavissa traktorimönkijöissä, mutta niissä olevat suojarakenteet kaatumisen varalta ja turvavöillä varustetut istuimet pienentävät rengasmuutoksen aiheuttamaa riskiä. Lisäksi muilla myönteisillä vaikutuksilla, kuten vähäisemmällä melulla ja pienemmällä kulutuksella, sekä laajemmalla talvirengasvalikoimalla voitaisiin perustella auton renkaiden käyttö koppimönkijöissä, vaikka valmistaja ei ole alun perin sellaisia ajoneuvon tyyppihyväksyttyyn rengasvalikoimaan sisällyttänyt. Määräyksen vaikutus maa- ja metsätalouskäytössä oleviin ja moottorityökoneeksi varusteltuihin traktoreihin on puolestaan pyritty pitämään mahdollisimman lievänä", jatkaa Juhola.

Traktorien renkaita ja vanteita koskevat muutosehdotukset pähkinänkuoressa

Kaikki traktoreita koskevat yleiset vaatimukset

 • Renkaan kantavuuden tulisi olla riittävä.
 • Renkaiden ja vanteiden tulisi sovittava toisiinsa vakiintuneiden normien mukaisesti (STRO, ERTRO, renkaan valmistajan ohjeistus).
 • Rengaskoon vaihdon ei tulisi kasvattaa ajoneuvon rakenteellista nopeutta annettua 3 km/h + 5% toleranssia suuremmaksi.
 • Renkaiden ja vanteiden muutosten ei tulisi johtaa ajoneuvoluokan muuttumiseen.

Maa- ja metsätalouskäytössä oleva tai moottorityökoneeksi varusteltu traktori

 • Käyttötarkoitukset vastaavat kuin laissa polttoainemaksusta.
 • Renkaita ja vanteita saa vaihtaa käytön edellyttämällä tavalla.
 • Saa käyttää minkä tahansa hyväksynnän tai normin mukaisia renkaita, jos ovat käyttötarkoitukseen soveltuvia.

Ohjaustangolla ohjattava traktori (niin sanottu mönkijätraktori/ATV)

 • Autojen renkaat eivät olisi sallittuja, ellei niitä ole ajoneuvoon tyyppihyväksytty tai aiemmin rekisteriin merkitty.
 • Tulisi sallia L-luokan ajoneuvoihin ja traktoreihin tarkoitettuja renkaita riippumatta siitä, kumpia on rekisteriin merkitty (mönkijärenkaita).
 • Renkaan nopeudenkeston tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin ajoneuvon rakenteellinen nopeus.
 • Raidevälin levittäminen vanteilla olisi mahdollista max 51 mm (jos ei vaikutusta ajoneuvoluokkaan).
 • Raidevälin kaventaminen ei olisi sallittua.
 • Vanteen halkaisijaa saisi muuttaa ilman muutoskatsastusta 26 mm, muutoskatsastettuna 51 mm.
 • Ajoneuvon leveys saisi kasvaa 51 mm ilman muutoskatsastusta, muutoskatsastettuna enemmän.

Muu kuin maa- ja metsätalouskäytössä käytetty tai moottorityökoneeksi varusteltu traktori (ns. koppimönkijä, puutarha- tai kiinteistönhoitotraktorit, tavarankuljetukseen käytettävät traktorit)

 • Autojen renkaat olisivat sallittuja muutoskatsastuksen kautta.
 • Renkaan nopeudenkeston tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin ajoneuvon rakenteellinen nopeus.
 • Vapaasti pyörivillä akseleilla saisi käyttää auton renkaita myös ilman muutoskatsastusta.
 • Vanteen halkaisijaa saisi muuttaa ilman muutoskatsastusta 26 mm, muutoskatsastettuna 51 mm.
 • Raideväli saisi kaventua tai leventyä max 51 mm (jos ei vaikutusta ajoneuvoluokkaan).
 • Ajoneuvon leveys saisi kasvaa max 51 mm ilman muutoskatsastusta, muutoskatsastettuna enemmän.

Maa- ja metsätaloustyöhön liittymättömän tavaran kuljetukseen käytettävä traktori

 • Autojen renkaat olisivat sallittuja muutoskatsastuksen kautta.
 • Renkaan nopeudenkeston tulisi olla vähintään yhtä suuri kuin ajoneuvon rakenteellinen nopeus.
 • Vapaasti pyörivillä akseleilla saisi käyttää auton renkaita myös ilman muutoskatsastusta.
 • Vanteen halkaisijaa saisi muuttaa ilman muutoskatsastusta 26 mm, muutoskatsastettuna 51 mm.
 • Raideväli saisi kaventua tai leventyä max 51 mm (jos ei vaikutusta ajoneuvoluokkaan).
 • Ajoneuvon leveys saisi kasvaa max 51 mm ilman muutoskatsastusta, muutoskatsastettuna enemmän.
 • Mahdollinen ajopiirturi tulisi kalibroida, jos rengaskoon muutos vaikuttaa sen toimintaan.

Yli 60 km/h traktori

Yli 60 km/h kulkevien traktoreiden erityisvaatimukset edellisten lisäksi

 • Roiskesuojavaatimuksien tulisi rengasmuutoksien jälkeen täyttyä
 • Lokasuojia saisi muokata

Muuta huomioitavaa

Traficomin määräyksellä ei ole toimivaltasyistä oikeutta ottaa kantaa ajoneuvon takuu- tai vastuukysymyksiin. Kuluttajan on kuitenkin syytä olla tietoinen oman ajoneuvonsa takuu- ja vastuukysymyksistä muutoksen jälkeen. Rengasmuutosten mahdolliset vaikutukset takuu- ja vastuukysymyksiin voi tarkistaa ajoneuvon myyjältä, valmistajalta tai valmistajan edustajalta.

Määräyksellä ei olisi vaikutusta tieliikennelaissa annettuihin traktorin suurimpiin sallittuihin mittoihin. Suurikokoisen traktorin rengasmuutos voisi johtaa mittojen ylittämiseen, jolloin tulisi selvittää traktorin soveltuvuus tieliikenteeseen.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Jukka Juhola, jukka.juhola@traficom.fi, p. 029 534 5527 (lomalla 20.6. alkaen)
Lakimies Emma Thomasén, emma.thomasen@traficom.fi, p. 029 534 7367