Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Tuore opas tukemaan alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arviointia

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut oppaan maakuntien, kaupunkiseutujen ja ylimaakunnallisten alueellisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnin tueksi. Opas avustaa suunnitelmien vaikutusten arvioinnissa niiden valmistelun alusta viimeistelyyn saakka. Tavoitteena on varmistaa, että tarjolla on hyvin perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi ja että liikennejärjestelmäsuunnitelmat toteuttavat niille asetettujen tavoitteita sekä lieventää haitallisia vaikutuksia.

Oppaassa esitellään liikennejärjestelmäsuunnitelmien vaikutusten arvioinnin lähtökohtia: arvioinnin kytkemistä suunnitteluun, arvioinnin vertailuasetelmaa, arvioinnin eri menetelmiä ja käytettäviä lähtötietoja. Lisäksi oppaassa esitellään eri vaikutuslajeja, vaikuttavuuden arviointia sekä suunnitelman seurantaa vaikutusten arvioinnin näkökulmasta.

"Vaikutusten arvioinnin merkitys on viime vuosina korostunut entisestään liikenteen hallinnonalan päätöksenteossa. Tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi kaivataan yhä enemmän hyvin perusteltua tietoa liikennejärjestelmäsuunnitelmien toimenpiteiden vaikutuksista. Opas valmisteltiin laajassa vuorovaikutuksessa ja toivomme, että työn tulos otetaan nyt alueilla aktiivisesti käyttöön", verkostojohtaja Asta Tuominen sanoo.

Toimenpiteistä juontuvien vaikutusketjujen tunnistamista ja suunnitteluvalintojen analysointia

Vaikutusten arvioinnilla pyritään kuvaamaan mahdollisimman selkeästi ja tarkasti, miten toimenpide – kuten lakimuutos, ohjelma tai raidehanke – tulee vaikuttamaan ihmisten liikkumiseen, kuljetuksiin sekä laajemmin yhteiskuntaan ja ympäristöön. Vaikutusten arviointi on siten kiinteä osa suunnittelua.

"Vaikutusten arvioinnilla ennakoidaan suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksia. Tavoitteena on myös kehittää suunniteltuja toimenpiteitä paremmiksi ja tunnistaa toimenpiteiden potentiaalisia haittavaikutuksia, jotta niitä voidaan lieventää jo suunnittelupöydällä. Hyvin toteutettu vaikutusten arviointi on edellytys sille, että päättäjillä on mahdollisimman kattavaa ja monipuolisesti arvioitua tietoa toimenpiteiden vaikutuksista päätöstensä tueksi", toteaa erityisasiantuntija Taru Pakkanen.

Alueellisessa liikennejärjestelmäsuunnittelussa vaikutusten arviointi on liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteistä aiheutuvien vaikutusketjujen ja suuruusluokkien tunnistamista ja ymmärtämistä, suunnitteluvalintojen analysointia ja perustelua sekä haitallisten vaikutusten lieventämisen suunnittelua. Arvioinnilla pyritään varmistamaan, että liikennejärjestelmäsuunnitelmat toteuttavat tarkoituksenmukaisella tavalla niille asetettuja tavoitteita aiheuttamatta ennakoimattomia, ei-toivottuja vaikutuksia.

Opas syntyi laajassa yhteistyössä

Opas valmisteltiin laajassa vuorovaikutuksessa liikennejärjestelmäsuunnittelun eri toimijoiden kanssa. Valmistelun yhteydessä järjestettiin kolme työpajaa, joihin kutsuttiin alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijoita kaikista Manner-Suomen maakuntien liitoista, suurimmilta kaupunkiseuduilta, ELY-keskuksista, Väylävirastosta, Traficomista, ympäristöministeriöstä ja liikenne- ja viestintäministeriöstä. Työpajoissa käsiteltiin vaikutusten arvioinnin eri osa-alueita.

Oppaan valmistelua varten perustettiin myös alueellisen liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun asiantuntijoista koostunut vaikutusten arvioinnin kehittämisryhmä, jolla varmistettiin alueellisten näkemysten esiintulo ja eri suunnittelutasojen huomiointi.

"Lisäksi oppaasta järjestettiin myös epävirallinen kommentointikierros, jolla haluttiin varmistaa niiden tahojen näkemysten esiintulo, joilla ei ollut muuten mahdollisuutta osallistua valmisteluun", Pakkanen kertoo.

Vaikutusten arvioinnin opas laadittiin valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman Liikenne 12:n toimenpiteenä vaikutusten arvioinnin menetelmien yhdenmukaistamiseksi.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Taru Pakkanen, taru.pakkanen@traficom.fi, p. 029 534 5362