Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ukrainalaisten ajokortit ja autot

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa, eikä sen kanssa tarvitse esittää käännöstä tai kansainvälistä ajokorttia. Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa ulkomailla rekisteröityä henkilöautoa Suomessa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä.

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa, eikä sen kanssa tarvitse esittää käännöstä tai kansainvälistä ajokorttia. Toistaiseksi hyväksytään myös 24.2.2022 jälkeen voimassaololtaan päättyneet ajokortit, koska sotatilanteen takia niitä ei voi uudistaa.

Jos henkilöllisyys on voitu todeta, voidaan ajo-oikeus hyväksyä myös muulla luotettavalla selvityksellä, esimerkiksi ajokortista otetulla kuvalla, josta näkyy henkilötiedot ja ajo-oikeutta koskevat tiedot riittävällä tarkkuudella.

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa siihen saakka, kun asettuu vakinaisesti asumaan Suomeen sekä vielä kahden vuoden ajan vakinaisen asumisen alkamisesta.

Ukrainalaisen ajo-oikeuden perusteella voi saada tilapäisen ajokortin tai hakea suomalaista ajokorttia

Ukrainalainen voi saada Suomesta tilapäisen ajokortin, jos oma ajokortti on sotaa paetessa jäänyt kotimaahan, kadonnut tai tuhoutunut. Tilapäinen ajokortti annetaan vuoden ajaksi. Hakijan pitää antaa ukrainalaisesta ajokortista luotettava selvitys. Tällainen luotettava selvitys voi olla

  • ajokortista otettu kuva, josta ilmenevät ajokortin tiedot
  • ajokorttiote, josta samat asiat voidaan todeta. 

Tilapäinen ajokortti ei oikeuta ajamaan ulkomailla. Tilapäisen ajokortin saa Ajovarman palvelupisteistä (Ulkoinen linkki).

Tilapäistä suojelua saava ukrainalainen, jonka voimassa oleva ajokortti on sotaa paetessa jäänyt kotimaahan, kadonnut tai tuhoutunut, voi myös hakea ukrainalaista ajokorttiaan vastaavaa suomalaista ajokorttia, joka oikeuttaa ajamaan myös ulkomailla. Ajokortin myöntäminen ei edellytä vakinaista osoitetta Suomessa, eikä kuljettajatutkinnon suorittamista.

Ajokortti on voimassa 6.3.2025 saakka ja siihen merkitään erityisehto osoittamaan kortin voimassaoloa korkeintaan tilapäisen suojelun päättymiseen saakka.

Suomalaista ajokorttia on haettava Ajovarman palvelupisteestä  (Ulkoinen linkki)henkilökohtaisesti.

Hakemuksen liitteeksi tarvitaan

  • kopio tilapäisen suojelun päätöksestä
  • lääkärinlausunto, jolla osoitetaan ryhmäkohtaisesti ajoterveysvaatimusten täyttyminen
  • kasvokuva, joka täyttää passikuvan vaatimukset
  • mahdollinen selvitys ukrainalaisesta ajokortista (esimerkiksi ajokortista otettu kuva tai ajokorttiote, josta ilmenevät ajokortin tiedot tai Ukrainassa käytössä olevan DIIA-sovelluksen kautta saatavat tiedot)

Henkilöllisyyden tarkastamiseksi tarvitaan joku henkilöllisyyttä osoittava dokumentti (esim. Ukrainan passi).

Ukrainalaisen ajoneuvon käyttäminen Suomessa

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa ulkomailla rekisteröityä henkilö- tai pakettiautoa, perävaunua (max 3 500 kg), mopoa, moottoripyörää tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa Suomessa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä.

Henkilö- ja pakettiauton, moottoripyörän, mopoauton ja nelipyörän käyttöönotosta täytyy kuitenkin tehdä Verohallinnolle ilmoitus  (Ulkoinen linkki)kuuden kuukauden kuluessa maahantuonnista. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää kuuden kuukauden verottoman käytön määräaikaa enintään yhdellä vuodella.

Jos Verohallinto on pidentänyt verottoman käytön määräaikaa, on ajoneuvoa mahdollista käyttää Suomessa 1,5 vuotta ilman rekisteröintipakkoa Suomeen.

Lisätietoja ajoneuvon verollisesta ja verottomasta käytöstä on Verohallinnon verkkosivuilla (Ulkoinen linkki).

Käytön edellytykset:

  • ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus
  • ajoneuvon katsastus on oltava voimassa
  • ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus

Ukrainalaisessa rekisterissä olevan ajoneuvon ukrainalaisen katsastuksen tulee olla voimassa, kun ajoneuvoa käytetään Suomen tieliikenteessä. Ukrainassa katsastettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä Suomessa.  

Suomalaisella katsastustoimipaikalla ei voida katsastaa Ukrainaan rekisteröityä ajoneuvoa. 

Ukrainassa rekisteröityä ajoneuvoa saa kuljettaa rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Jos ajoneuvoa käyttää Suomessa muu kuin sen omistaja tai haltija, voi ajoneuvon käytöstä aiheutua Suomessa veroseuraamuksia. Veroseuraamuksista päättää Verohallinto poliisin ja Tullin tekemien valvontahavaintojen perusteella. Lisätietoja liikenteen valvonnasta ja siihen liittyvistä tulkinnoista, kuten miten poliisi selvittää liikennevalvonnassa EU-maiden ulkopuolisten maiden rekisteritietietoja, kannattaa kysyä suoraan poliisilta.

Ajoneuvon rekisteröinti

Suomessa ja Ukrainassa on erilaiset vaatimukset ajoneuvon rekisteröinnille. Kannattaa ennen autoveron suorittamista varmistaa, että ajoneuvo täyttää nämä vaatimukset.

Jos ukrainalainen ajoneuvo halutaan rekisteröidä Suomeen, ajoneuvo tulee esittää katsastustoimipaikalla rekisteröintikatsastukseen, jossa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan myös ajoneuvon säännösten ja määräysten mukaisuus sekä kunto. Ukrainassa rekisteröidyssä ajoneuvossa on oltava kansainvälistä liikennettä varten kansainvälinen katsastustodistus.

Pakollinen liikennevakuutus

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttäminen Suomessa edellyttää, että ajoneuvolla on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Lisätietoja vakuutuksesta saa Liikennevakuutuskeskuksen (Ulkoinen linkki) tai Tullin verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja

Ajokorttiasiat 029 534 5115

Ajoneuvoihin liittyvät asiat 029 534 5100

Päivitetty Ajokorttiasiat puhelinnumero.

Uutista päivitetty ajantasaisin tiedoin.

Päivitetty linkkejä.