Ukrainalaisten ajokortit ja autot

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa, eikä sen kanssa tarvitse esittää käännöstä tai kansainvälistä ajokorttia. Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa ulkomailla rekisteröityä henkilöautoa Suomessa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä.

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa, eikä sen kanssa tarvitse esittää käännöstä tai kansainvälistä ajokorttia. Toistaiseksi hyväksytään myös 24.2.2022 jälkeen voimassaololtaan päättyneet ajokortit, koska sotatilanteen takia niitä ei voi uudistaa.

Jos henkilöllisyys on voitu todeta, voidaan ajo-oikeus hyväksyä myös muulla luotettavalla selvityksellä, esimerkiksi ajokortista otetulla kuvalla, josta näkyy henkilötiedot ja ajo-oikeutta koskevat tiedot riittävällä tarkkuudella.

Ukrainan ajokortilla saa ajaa Suomessa siihen saakka, kun asettuu vakinaisesti asumaan Suomeen sekä vielä kahden vuoden ajan vakinaisen asumisen alkamisesta.

Ukrainalaisen ajo-oikeuden perusteella voi saada tilapäisen ajokortin

Ukrainalainen voi saada Suomesta tilapäisen ajokortin, jos oma ajokortti on sotaa paetessa jäänyt kotimaahan, kadonnut tai tuhoutunut. Tilapäinen ajokortti annetaan vuoden ajaksi. Hakijan pitää antaa ukrainalaisesta ajokortista luotettava selvitys. Tällainen luotettava selvitys voi olla

  • ajokortista otettu kuva, josta ilmenevät ajokortin tiedot
  • ajokorttiote, josta samat asiat voidaan todeta.

Tilapäinen ajokortti ei oikeuta ajamaan ulkomailla. Tilapäisen ajokortin saa Ajovarman palvelupisteistä (Ulkoinen linkki).

Ukrainalaisen ajoneuvon käyttäminen Suomessa

Ulkomailla vakinaisesti asuva henkilö saa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa ulkomailla rekisteröityä henkilö- tai pakettiautoa, perävaunua (max 3 500 kg), mopoa, moottoripyörää tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa Suomessa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä.

Henkilö- ja pakettiauton, moottoripyörän, mopoauton ja nelipyörän käyttöönotosta täytyy kuitenkin tehdä Verohallinnolle ilmoitus (Ulkoinen linkki)kuuden kuukauden kuluessa maahantuonnista. Verohallinto voi hakemuksesta pidentää kuuden kuukauden verottoman käytön määräaikaa enintään yhdellä vuodella.

Jos Verohallinto on pidentänyt verottoman käytön määräaikaa, on ajoneuvoa mahdollista käyttää Suomessa 1,5 vuotta ilman rekisteröintipakkoa Suomeen.

Lisätietoja ajoneuvon verollisesta ja verottomasta käytöstä on Verohallinnon verkkosivuilla (Ulkoinen linkki).

Käytön edellytykset:

  • ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus
  • ajoneuvon katsastus on oltava voimassa
  • ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus

Ukrainalaisessa rekisterissä olevan ajoneuvon ukrainalaisen katsastuksen tulee olla voimassa, kun ajoneuvoa käytetään Suomen tieliikenteessä. Ukrainassa katsastettua ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä Suomessa.  

Suomalaisella katsastustoimipaikalla ei voida katsastaa Ukrainaan rekisteröityä ajoneuvoa.

Jos ukrainalainen ajoneuvo halutaan rekisteröidä Suomeen, ajoneuvo tulee esittää katsastustoimipaikalla rekisteröintikatsastukseen, jossa tarkastetaan ajoneuvon yksilöintitiedot ja muut rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan myös ajoneuvon säännösten ja määräysten mukaisuus sekä kunto. Ukrainassa rekisteröidyssä ajoneuvossa on oltava kansainvälistä liikennettä varten kansainvälinen katsastustodistus.

Ukrainassa rekisteröityä ajoneuvoa saa kuljettaa rekisteriin merkitty omistaja tai haltija. Jos ajoneuvoa käyttää Suomessa muu kuin sen omistaja tai haltija, voi ajoneuvon käytöstä aiheutua Suomessa veroseuraamuksia. Veroseuraamuksista päättää Verohallinto poliisin ja Tullin tekemien valvontahavaintojen perusteella. Lisätietoja liikenteen valvonnasta ja siihen liittyvistä tulkinnoista, kuten miten poliisi selvittää liikennevalvonnassa EU-maiden ulkopuolisten maiden rekisteritietietoja, kannattaa kysyä suoraan poliisilta.

Pakollinen liikennevakuutus

Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käyttäminen Suomessa edellyttää, että ajoneuvolla on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus.

Suomeen tilapäistä käyttöä varten tuotavalle ulkomailla rekisteröidylle ajoneuvolle tulee ottaa rajaliikennevakuutus, mikäli ajoneuvo on rekisteröity kansainvälisen liikennevakuutusjärjestelmän (vihreä kortti -järjestelmän) ulkopuoliseen maahan tai ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia.

Ukrainalaiset voivat hankkia vihreän kortin Ukrainasta olemalla yhteydessä Ukrainassa vihreitä kortteja myöntäviin vakuutusyhtiöihin. Ukrainalaiset vakuutusyhtiöt voivat poikkeuksellisesti lähettää vihreän kortin sähköpostilla. Ukrainalaisilla on poikkeuslupa esittää vihreä kortti kuvana puhelimesta.

Ukrainalaiselle ajoneuvolle voi hankkia rajaliikennevakuutuksen Tullin toimipisteestä (Ulkoinen linkki) tai Liikennevakuutuskeskuksesta (Itämerenkatu 11 - 13, 00180 Helsinki). Liikennevakuutuskeskuksessa ja osassa Tullin toimipaikoissa asioidessa tulee aika varata etukäteen. Vakuutusta varten on esitettävä Ukrainan passi ja ajoneuvon asiakirjat. Rajaliikennevakuutus myönnetään ukrainalaisille ajoneuvoille ilmaiseksi kolmen kuukauden ajaksi, menettely on voimassa 30.9.2022 saakka.

Lisätietoja rajaliikennevakuutuksesta saa Liikennevakuutuskeskuksen verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).  

Lisätietoja

Ajokorttiasiat 029 534 5113

Ajoneuvoihin liittyvät asiat 029 534 5100