Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne ja viestintävirasto Traficomilta on kysytty linjauksia ja toimintaohjeita vanhentuneen ultrakevytlupakirjan uusintaan sekä PEL M2-70 kohdan 3. mukaisen ultrakevyt lento-oikeuden hankkimiseen ja voimassaoloon.

Vanhentunut ultrakevytlentäjän lupakirja

PEL M2-70 (2014) määräyksen kohdan 9.3 mukaisesti tätä aiemmin myönnetty lupakirja ja siihen merkityt oikeudet olivat voimassa lupakirjaan merkittyyn päivämäärään saakka. Vanhentuneella lupakirjalla ei saa toimia ultrakevyen lentokoneen päällikkönä missään tilanteessa.

Vanhentunut lupakirja laitetaan voimaan nykyisen PEL M1-4 mukaisesti. Enintään 24 kuukautta sitten vanhentunut lupakirja uudelleen kirjoitetaan hakemuksesta. Yli 24 kuukautta, mutta enintään 60 kuukautta sitten vanhentuneen lupakirjan uusimiseksi on suoritettava hyväksytysti tarkastuslento sekä tarkastuslentäjän tarkastuslennon yhteydessä pitämä suullinen kuulustelu ilmailun säädöksistä. Yli 60 kuukautta sitten vanhentuneen lupakirjan uusimiseksi on tarkastuslennon lisäksi suoritettava hyväksytysti uuden ultrakevytlentäjän lupakirjan myöntämistä varten vaaditut oppiaineet joko koulutusorganisaation järjestämissä teoriakokeissa tai tarkastuslentäjän suullisella kuulustelulla. Lupakirjan uusimisesta otetaan Traficomin maksuasetuksen mukainen maksu.

Ultrakevyt lento-oikeus

Ultrakevyt lento-oikeus hankitaan OPS M1-20 kohdan 3.2 mukaisesti. Kouluttajana toimii koulutusorganisaatio, jolla on oikeus antaa ultrakevytlentokoulutusta. Koulutukselle avataan koulutusohjelman mukainen ultrakevytlento-oppilaan kirjanpito.

Ultrakevyt lento-oikeuden voi saada lentokonelupakirjan haltija, kun on lentänyt vähintään kaksi tuntia koululentoja ultrakevyellä lentokoneella lentokoulussa. Koulutuspäällikkö tai päälennonopettaja vahvistaa nimikirjoituksellaan näin saavutetun ultrakevytlento-oikeuden lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan. Koulutuksesta on annettava todistus LU3219, joka lähetetään Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon (kirjaamo@traficom.fi) harrasteilmailijan lupakirja ja kelpuutushakemuslomakkeen LU3133 liitteenä. Oppilaan aiemman lupakirjan perusteella myönnetyt ultrakevyt -teoriakoulutushyvitykset on todistukseen perusteltava määräyksen TRG M1-7 mukaisesti. Ultrakevyt lento-oikeus on maksuton.

Jos UL lento-oikeuden haluavalla henkilöllä on vanhentunut UPL lupakirja tai siihen liittyviä kelpuutuksia, voi tarvittavassa kahden tunnin koulutuksessa huomioida henkilölle jo aiemmin lupakirjaa varten annettua koulutusta. Hyvityksestä tehdään merkinnät koulutuskirjanpitoon sekä annettavaan koulutustodistukseen.

Ultrakevytlupakirjan ja lento-oikeuden erot

Ultrakevyt lento-oikeus on rakennettu OPS M1-20 määräykseen mahdollistamaan mahdollisimman kevyt siirtymä ultrakevytlentämiseen. On lentäjän omassa harkinnassa, haluaako hän toimia lentokonelupakirjan oikeuksien puitteissa myös ultrakevyellä lentokoneella vai hankkiiko varsinaisen ultrakevytlupakirjan. Näiden oikeuksien eroja on esitetty seuraavalla sivulla olevassa taulukossa.

Vaatimukset ATPL(A)/CPL(A)/ PPL(A)/LAPL(A) lupakirjan haltijalleVähintään 2h lentokoulutusta ja lentokoeVähintään 2h lentokoulutusta
Todiste oikeudestaUPL lupakirjaKouluttajan lentopvkmerkintä ja todistus koulutuksesta hakemuslomakkeen mukana Traficomiin
YlläpitoPEL M2-70 kohdan 3.1 mukaisestiLAPL(A) lento-oikeus tai SEP voimassa
Matkustajan kuljetusoikeusPEL M2-70 kohdan 3.2 mukaisestiMatkustajan kuljetusoikeus lentokoneilla voimassa
Vesilento-oikeusPEL M2-70 kohdan 8.1 mukaisestiSEP(SEA) voimassa
Hinauslento-oikeusPEL M2-70 kohdan 8.2 mukaisestiPurjelentokoneen hinauskelpuutus lentokoneilla käyttöoikeudellinen
OpettajaoikeudetFI(UP) voimassa PEL M2-71 mukaisestiUL lento-oikeus ja FI(A) voimassa PEL M2-71 kohdan 1.2 mukaisesti Huom!  Lentokoevaatimus
TarkastuslentäjäoikeudetCP/UPL tarkastuslentäjän valtuutus voimassa PEL M2-16 mukaisesti6.11.2020-> UL lento-oikeus, FI(A) ja FE(A) voimassa PEL M2-16 kohdan 3.2.6 mukaisesti
Lennonopettajan tarkastuslentäjäoikeudetCP/FI(UP) tarkastuslentäjän valtuutus voimassa PEL M2-16 mukaisestiErillinen CP/FI(UP) tarkastuslentäjän valtuutus voimassa PEL M2-16 mukaisesti. (Kokemusselvitys)

 

Lisätietoja

Jukka Sironen Palvelukokonaisuuden päällikkö/Lentokelpoisuus, lupakirjat ja kelpoisuudet

 

Lisätty taulukkoon yksi rivi Lennonopettajan tarkastuslentäjäoikeudet.

Päivitetty asetusviittauksia.