Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietyissä EU-markkinoille tulevissa radiolaitteissa tulee jatkossa olla USB-C-tyyppinen latausliitin. Uusia vaatimuksia sovelletaan pääosin 28.12.2024 lähtien. Tämä uusi vaatimus asettaa laitevalmistajille velvoitteen huomioida USB-C-liitin jo laitteiden suunnitteluvaiheessa. Suomessa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo langattomien laitteiden vaatimusten täyttymistä markkinoilla.

EU:n radiolaitedirektiivi määrittää yhtenäiset vaatimukset kaikille radiotaajuuksia hyödyntäville langattomille laitteille. Vuoden lopussa voimaan tulevien uusien kriteerien tavoitteena on:

 • yhdenmukaistaa laitteiden latausliitäntä sekä pikalataustekniikka
 • parantaa laitteiden käyttömukavuutta kuluttajille
 • vähentää sähkö- ja elektroniikkaromun määrää.

Vaatimukset USB-C-liittimestä koskevat useita laiteryhmiä

Uudet vaatimukset koskevat seuraavia radiolaiteryhmiä silloin, kun laitetta on mahdollista ladata langallisella latauksella:

 • kädessä pidettävät matkapuhelimet
 • tabletit
 • digitaalikamerat
 • kuulokkeet ja kuulokemikrofonit
 • kädessä pidettävät videopelikonsolit
 • kannettavat kaiuttimet
 • sähköiset lukulaitteet
 • näppäimistöt ja hiiret
 • kannettavat navigointijärjestelmät
 • nappikuulokkeet
 • kannettavat tietokoneet.

EU-markkinoille tulevien radiolaitteiden on täytettävä uudet vaatimukset 28.12.2024 alkaen, ja kannettavien tietokoneiden osalta 28.4.2026 alkaen.

Valmistajien, myyjien ja maahantuojien on ennakoitava uudet vaatimukset

"Valmistajien, maahantuojan ja myyjien on varmistettava, että myytävät radiolaitteet täyttävät nykyisten vaatimusten lisäksi uudet vaatimukset, jotka liittyvät muun muassa laitteiden latausliittimeen ja pikalataustekniikkaan sekä merkintöihin", kertoo lakimies Sanni Eerola. Laitteissa pitää olla USB-C-latausliitin ja jos laite tukee pikalatausta, niin sen pitää tukea ainakin USB Power Delivery -lataustekniikkaa. Näiden teknisten vaatimusten tavoitteena on yhdenmukaistaa latausta, sillä esimerkiksi erilainen latausliitin tai yhteen toimimaton lataustekniikka on voinut hankaloittaa laturien käyttöä eri laitteiden kanssa. Latausliitin on se osa radiolaitteesta, johon laturin kaapeli yhdistetään.

Lisäksi uusilla merkinnöillä kerrotaan, onko laitteen mukana laturia ja mitkä ovat laitteen latausominaisuudet. Merkinnät tulee olla muun muassa pakkauksessa sekä etämyynnissä laitteen hintatiedon yhteydessä.

Valmistajien, maahantuojien ja myyjien on myös tarjottava kuluttajille mahdollisuus ostaa edellä mainittuihin laiteryhmiin kuuluva radiolaite ilman laturia. Näin kuluttajat voivat valita, ostavatko he laturin uuden laitteen mukana vai käyttävätkö jo olemassa olevaa laturia.

 

Kuvassa vasemmalta lukien: 1. Piirros puhelimen laturista. 2. Piirros puhelimen laturista, jonka päälle on vedetty viiva. 3. Piirros puhelimen laturista, jossa teksti XX - YY W USB PD.
Vasemmalta lukien: Kuva 1. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi on laitteen mukana. Kuva 2. Kuvamerkki, joka kertoo, että laturi ei ole laitteen mukana. Kuva 3. Uusi radiolaitteen latausominaisuuksista kertova merkintä. Merkinnällä kerrotaan laitteen lataamisen edellyttämä vähimmäis- ja enimmäisteho. Lyhenne ”USB PD” (USB Power Delivery) on esitettävä merkinnässä, kun radiolaite tukee kyseistä pikalataustekniikkaa.

Kuluttaja: tarkista laitteen merkinnät ja valitse laite joko laturilla tai ilman

Uusien merkintöjen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajat tietävät, onko myytävän laitteen mukana laturi sekä saavat tiedot laitteen latausominaisuuksista. "On tärkeää, että kuluttajat kiinnittävät tulevaisuudessa huomiota uusiin merkintöihin, jotta he osaavat valita ostotilanteessa laitteen joko laturilla tai ilman laturia", tähdentää erityisasiantuntija Milla Kuokkanen

Uusien sääntöjen mukaan merkinnät antavat kuluttajille tietoa myös laitteiden latausominaisuuksista, mikä helpottaa kuluttajia tarkistamaan, ovatko heidän nykyiset laturinsa yhteensopivia uuden laitteen kanssa.  

Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien langattomien laitteiden vaatimustenmukaisuutta

Radiolaitedirektiivin muutoksen myötä Traficomin vastuulla oleva radiolaitteiden markkinavalvonta laajenee kattamaan myös uudet vaatimukset, kun niiden soveltaminen alkaa. 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Milla Kuokkanen, radiolaitteiden markkinavalvonta, milla.kuokkanen@traficom.fi, p. 0295 390 354

Lakimies Sanni Eerola, radiolaitteiden markkinavalvonta, sanni.eerola@traficom.fi, p. 0295 345 538

Radiolaitedirektiiviä (Ulkoinen linkki) on muutettu direktiivillä 2022/2380 (Ulkoinen linkki). Lisäksi on annettu asetus 2023/1717 (Ulkoinen linkki), jolla on päivitetty viittaukset langallisen latauksen tekniseen standardiin.

Komission julkaisema tulkintaohje (Ulkoinen linkki) liittyen uusiin vaatimuksiin.

Lisätietoa uusista vaatimuksista (Ulkoinen linkki) Traficomin verkkosivuilla.

Lisätietoa langattomien laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (Ulkoinen linkki) Traficomin verkkosivuilla.  

Lisätietoa komission verkkosivuilla (Ulkoinen linkki).