Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uudet purje- ja kuumailmapallolentotoiminnan lupakirja- ja koulutusmääräykset julkaistu – Traficom myöntää siirtymäaikaa kansalliselle koulutukselle

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt määräysten myöhäisestä julkaisusta johtuen poikkeusluvan, joka mahdollistaa kansallisen purje- ja kuumailmapallolentokoulutuksen jatkumisen joulukuulle 2020.

Poikkeusluvan sisältö

EU komissio julkaisi uudet purje- ja kuumailmapallolentotoiminnan lupakirja- ja koulutusvaatimukset 5.3.2020. Asetusten soveltaminen alkaa 8.4.2020. Koska julkaisu tapahtui vasta muutamia viikkoja ennen soveltamisen alkua, eivätkä asetukset sisältäneet siirtymäaikaa kansallisia kouluja varten, on Traficom tehnyt siasta poikkeusluvan. Purje- ja kuumailmapallolentokoulutus voi poikkeusluvan perusteella jatkua kansallisten määräysten mukaisesti vielä 8.12.2020 saakka.

Traficom on jatkanut kaikkien purje- ja kuumailmapallolentokoulujen koulutuslupia 8.12.2020 saakka. Koulut voivat poikkeusluvan voimassaoloaikana sekä jatkaa jo aloitettua kansallista koulutusta, että aloittaa uusia kursseja. Koulutus on hyvä pyrkiä saamaan päätökseen 8.12.2020 mennessä, mutta mikäli se jostain syystä jää kesken, voi poikkeusluvan aikana annetun kansallisen koulutuksen hyvittää hyvitysraportin pohjalta. Loppukoulutus tulee tuolloin suorittaa uusien koulutusmääräysten mukaisesti.

Kansallisen koulutuksen perusteella ei myönnetä enää 8.4.2020 jälkeen kansallista lupakirjaa, vaan tehty koulutus muunnetaan automaattisesti muuntoraporttiin perustuen ja hakija saa uudenmuotoisen SFCL tai BFCL-lupakirjan ja -kelpuutukset.

Koulujen tulee käyttää myönnetty siirtymäaika uusien määräysten käyttöönottoon. Heidän on muunnettava organisaationsa joko DTO- tai ATO-määräysten mukaiseksi ja päivitettävä koulutusohjelmansa uusien koulutusmääräysten mukaiseksi.

Muuta huomioitavaa

Purje- ja kuumailmapallolentotoiminnan lupakirja- ja koulutusvaatimuksiin oli sisällytetty siirtymäaika kansallisia lupakirjoja (GPL, MGPL tai kansallinen BPL) varten, joten niillä voi jatkaa lentämistä 8.4.2021 saakka. Kansallinen lupakirja tulee kuitenkin muuntaa ennen siirtymäajan päättymistä uusien asetuksien mukaiseksi SPL tai BPL lupakirjaksi.

SPL ja BPL lupakirjan yhteydessä on nyt sallittua käyttää LAPL medikaalia, mutta on huomioitava, että lupakirja ei oikeuta kaupalliseen matkustajien kuljetukseen. Lupakirja ei myöskään ole LAPL medikaalin kanssa voimassa EASA jäsenmaiden ulkopuolella ilman erillistä kohdemaan vahvistusta.

Part-FCL osan mukaiset LAPL(S) ja LAPL(B) lupakirjat tulevat poistumaan uusien määräysten myötä, mutta ne ovat sellaisenaan voimassa kunnes haltija hakee lupakirjan uudelleenkirjoittamista Traficomista. Lupakirjat muunnetaan tuolloin uusien määräysten mukaisiksi SPL tai BPL lupakirjoiksi. Samalla muutetaan aiemmin lupakirjamerkintöinä olleet kelpuutukset kuten taitolento- ja pilvilentokelpuutus lentopäiväkirjaan merkittäviksi oikeuksiksi.

Lisätietoja:

Lupakirja-asiat: lupakirjat(at)traficom.fi

Koulutuslupa-asiat: tarkastaja Jani Heiskanen, jani.heiskanen(at)traficom.fi