Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut uuden määräyksen Kuorma- ja linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyskoe (TRAFICOM/178951/03.04.03.00/2023).

Määräys annetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 32 §:n 7 momentin nojalla. Määräys on uusi.

Määräyksessä tarkennetaan kokeen suorittamista. Sisällössä määrätään mm. kokeessa ohjeistamisesta, kokeen valvonnasta, kokeen keskeytymisestä, kokeen keskeyttämisestä, kokeen järjestäjän vastuusta turvallisen kokeen järjestämisestä, kokeen arvioinnista, simulaattorilla tai erityisellä testialueella annettavasta kokeen osasta, kokeessa käytettävästä koemateriaalista kokeen sisällön luovuttamisesta ja vilpillisestä menettelystä kokeessa.

Määräys koskee ainoastaan Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaan kuuluvia kokeen järjestäjiä. Määräys ei koske opetus- ja kulttuuriministeriön eikä Puolustusvoimien pääesikunnan hyväksymiä kokeen järjestäjiä.

Määräys tulee voimaan 1.9.2023.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Marjo Immonen, marjo.immonen(at)traficom.fi, puh. 029 534 5588 

Jussi-Pekka Laine, asiantuntija, jussi-pekka.laine(at)traficom.fi, p. 029 534 5012