Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi määräys OPS M2-10: Lentotoiminta kuumailmapallolla

Liikenne- ja viestintävirasto on 17.12.2019 antanut muutetun ilmailumääräyksen OPS M2-10, jolla käytännössä kumotaan EU-sääntelyn syrjäyttämä kansallinen määräys lentotoiminnasta kuumailma- ja kaasupalloilla. Näiden lentotoimintaan sovelletaan jatkossa ilmapallojen lentotoimintaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta 2018/395. Määräys tulee voimaan seuraavana päivänä 18.12.

Uusi kansallinen määräys koskee enää vain kansallisen sääntelyn piiriin jääviä, EASA-asetuksen 2018/1139 liitteessä I tarkoitettuja ilmapalloja. Myös tällaisten ilmapallojen lentotoimintaan määrätään pääosin sovellettavan EU-asetusta 2018/395, jonka vaatimuksista kansallinen viranomainen kuitenkin voi myöntää tarpeen mukaan poikkeuksia. Tällä hetkellä Suomessa ei ole käytössä liitteen I mukaisia ilmapalloja (1-2 hengelle tarkoitetut, max. tilavuus kuumailmapalloilla 1 200 m3 / kaasupalloilla 400 m3, tai harrasterakenteiset ilmapallot).

Myöhemmin liite I -ilmapalloja koskevat kansalliset vaatimukset on tarkoitus sisällyttää määräykseen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla, kun tätä määräystä mm. tulevan ilmailulainsäädännön uudistuksen vuoksi muutoinkin muutetaan.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, p. 029 534 6094, veli-matti.petramo(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, p. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi