Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi määräys: UAS-ilmatilavyöhykkeet (OPS M1-29)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 23.6.2021 antanut uuden määräyksen, jolla perustetaan miehittämätöntä ilmailua koskevat kieltävät, rajoittavat ja sallivat UAS-ilmatilavyöhykkeet. Näitä vyöhykkeitä voidaan ilmailulain mukaan perustaa määräyksellä enintään kolmen vuoden määräajaksi sekä päätöksellä enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Määräys tulee voimaan kuukauden kuluttua sen antamisesta eli 23.7.2021.

Rajoittava tai kieltävä UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa välttämättömästä syystä mm. valtion johtamisen, maanpuolustuksen, aluevalvonnan, poliisitoiminnan, oikeudenhoidon, teollisuuden, liikenteen tai ympäristönsuojelun kannalta tärkeiden kohteiden suojaamiseksi. Salliva UAS-ilmatilavyöhyke voidaan perustaa kaupallista tai harraste- tai tutkimus- ja kokeilutoimintaa varten, ja tällaisella vyöhykkeellä on sallittua poiketa yhdestä tai useammasta EU:n droneasetuksessa 2019/947 määritellystä avoimen toimintakategorian vaatimuksesta. Tarkemmin UAS-ilmatilavyöhykkeistä säädetään ilmailulain 11 a ja 11 b §:ssä sekä droneasetuksen 15 artiklassa.

Määräyksen liitteissä kuvatut UAS-ilmatilavyöhykkeet ja niihin liittyvät ehdot perustuvat sidosryhmiltä saatuihin esityksiin. Määräyksen antamisen jälkeen Traficom voi perustaa UAS-ilmatilavyöhykkeitä maksullisilla päätöksillä (320 euroa) milloin tahansa enintään yhden vuoden ajaksi.

Määräyksellä maksuttomasti perustettavia kolmivuotisia UAS-ilmatilavyöhykkeitä on mahdollista esittää seuraavan kerran määräyksen seuraavalla muutoskierroksella, jota varten ehdotuksia otetaan vastaan elo-syyskuussa 2021. Hakumahdollisuuden avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Mika Saalasti, mika.saalasti(at)traficom.fi, puh. 029 534 6108
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, puh. 029 534 6039