Uusi määräys: Valtion miehittämätön ilmailu (OPS M1-35)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 14.12.2021 antanut määräyksen OPS M1-35, Valtion miehittämätön ilmailu. Kyseessä on uusi määräys, jossa määritellään erilliset säännöt valtion miehittämätöntä ilmailua varten, kun muu dronetoiminta siirtyy EU-sääntelyn alaisuuteen 1.1.2022 alkaen, lukuun ottamatta lennokkikerhojen toimintaa. Määräys tulee voimaan 1.1.2022.

Aiemmin valtion miehittämätöntä ilmailua koskevat vaatimukset sisältyivät määräyksen OPS M1-32 kohtaan 3.3. Uudessa määräyksessä noudatetaan lähtökohtaisesti samoja vaatimuksia siten, että OPS M1-32:ssa valtion ilmailulle sallitut poikkeusmahdollisuudet on kirjoitettu suoraan määräykseen. Kuitenkin kaikesta valtion miehittämättömästä ilmailusta tulee jatkossa ilmoituksenvaraista toimintaa. Lisäksi valtion toimijoille asetetaan velvollisuus laatia toimintakäsikirja, ja kauko-ohjaajille määritellään koulutus- ja pätevyysvaatimukset. Näiden toimintakäsikirjaa ja pätevyyttä koskevien vaatimusten täyttämiseen annetaan määräyksen voimaantulosta lähtien kuuden kuukauden määräaika.

Valtion ilmailulla tarkoitetaan määräyksessä tiettyjen turvallisuus- ja pelastusviranomaisten (tulli, poliisi, Rajavartiolaitos, pelastustoimi) miehittämätöntä ilmailua sekä siihen läheisesti verrattavissa olevaa toimintaa. Lisäksi määräyksen piiriin kuuluu yksityisten toimijoiden toiminta silloin, kun se tapahtuu viranomaisen toimeksiannosta, tämän valvonnassa ja vastuulla. Määräys ei siis koske kaikkea julkisten viranomaisten harjoittamaa miehittämätöntä ilmailua, vaan muussa kuin määritelmän mukaisessa valtion ilmailussa noudatetaan tavanomaisia EU-lainsäädännön mukaisia siviilitoiminnan sääntöjä.

Lisätietoja:

miehittämättömän ilmailun yleinen s-postiosoite: rpas(at)traficom.fi
ylitarkastaja Mika Saalasti, puh 029 534 6108, mika.saalasti(at)traficom.fi
lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi