Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Uusi perusmittarilentokelpuutus (BIR) syrjäyttää EIR-kelpuutuksen – tietoa voimaantulosta ja siirtymäajoista

Euroopan komissio on julkaissut 5.3.2020 lentomiehistöasetusta (1178/2011) päivittävän asetuksen 2020/359, jonka soveltaminen alkoi 8.9.2021. Päivitys sisältää koulutus- ja lupakirjavaatimukset uutta perusmittarilentokelpuutusta (basic instrument rating, BIR) varten. BIR-kelpuutus tulee korvaamaan aiemman EIR-kelpuutuksen (en-route instrument rating). Nykyisillä EIR-kelpuutuksen haltijoilla on vuosi aikaa korottaa kelpuutuksensa BIR- tai mittarilentokelpuutukseksi (IR), mikäli haluavat jatkaa mittarilentämistä.

BIR-kelpuutus on tarkoitettu mittarilentosääntöjen mukaisiin lentoihin yhden ohjaajan lentokoneilla. Se kuitenkin sulkee pois suorituskykyiset lentokoneet sekä ne lentokoneversiot, joihin OSD-raportin mukaan vaaditaan mittarilentokelpuutus.

BIR-kelpuutuskoulutus on pääsääntöisesti hyväksytyissä lentokoulutusorganisaatioissa (jäljempänä ATO) annettavaa luvanvaraista lentokoulutusta perusmittarilentokelpuutusta varten. Osa BIR-koulutuksesta voidaan antaa ATOn ulkopuolella. BIR-kelpuutusta haettaessa lupakirjanhaltijalla on oltava vähintään yksityislentäjän lupakirja, ja jos BIR-kelpuutuksen suomaa oikeutta käytetään yöllä, on lupakirjanhaltijalla oltava yölentokelpuutus.

BIR-kelpuutuskoulutus suoritetaan pätevyysperusteisesti

BIR-kelpuutus poikkeaa muista lentomiehistöasetuksen mukaisista mittarilentokelpuutuskoulutuksista siinä, ettei sille ole asetettu vähimmäislentotuntimäärää. Toisin sanoen koulutus suoritetaan kokonaan pätevyysperusteisesti. BIR-kelpuutuskoulutus koostuu kolmesta pakollisesta osasta ja valinnaisesta neljännestä osasta. Ne ovat

 1. alkeislentokoulutusmoduuli
 2. sovellettu lentokoulutusmoduuli IFR-lähdöstä, odotusmenetelmistä sekä 2D- ja 3D-lähestymismenetelmistä
 3. matkalennon IFR-lentomenetelmien sovellettu lentokoulutusmoduuli
 4. monimoottoristen lentokoneiden BIR-lentokelpuutusta haettaessa sovellettu moottorihäiriötilanteiden lentokoulutusmoduuli.

EIR-kelpuutuskoulutus päättyy BIR-määräysten voimaantulon myötä. Alla on lueteltu EIR-kelpuutuksen haltijoille ja EIR-koulutusta tarjoaville ATOille heidän toimintaansa rajoittavia päivämääriä.

Tärkeä päivämäärä EIR-kelpuutuksen haltijoille: 8.9.2022

 • Saat käyttää EIR-kelpuutuksesi mukaisia oikeuksia 8.9.2022 saakka.
 • Voit uusia tai jatkaa EIR-kelpuutusta 8.9.2022 saakka
 • Mikäli päätät hakea BIR-kelpuutusta, saat täysimääräisen hyvityksen BIR-koulutusohjelman lentokoulutusmoduuleista 1 (alkeiskoulutusmoduuli) ja 2 (sovellettu lentokoulutusmoduuli IFR-lähtö-, odotus- ja lähestymismenetelmistä).

Tärkeä päivämäärä EIR-kelpuutuskoulutusta antaville ATOille ja EIR-koulutusta saaville oppilaille: 8.9.2021

 • Uutta EIR-kurssia ei saa enää aloittaa.
 • Mikäli EIR-kurssi on alkanut ennen 8.9.2021, voidaan koulutusta jatkaa niin, että se katsotaan BIR-koulutukseksi. ATOn on kuitenkin kirjallisesti arvioitava, kuinka paljon oppilaalle annetaan EIR-koulutuksesta hyvitystä BIR-kelpuutuksen myöntämistä varten. ATOn on säilytettävä hyvitysdokumentti osana oppilaan koulutuskirjanpitoa.
 • Mikäli EIR-kurssilla oleva oppilas on läpäissyt viranomaisen EIR-teoriakokeet ennen 8.9.2021, katsotaan hänen suorittaneen BIR-kelpuutukseen vaaditun teoriakoulutuksen viranomaiskokeineen.
 • Myös EIR-kelpuutuksen haltijalle hyvitetään BIR-kelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset täysimääräisinä.

Lisätietoja

Lisätietoja BIR-koulutuksesta saat organisaatiosi vastuutarkastajalta tai tiiminvetäjä Helena Pietilältä, p. 029 534 6096, helena.pietila(at)traficom.fi