Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Euroopan komissio on julkaissut 5.3.2020 lentomiehistöasetusta (1178/2011) päivittävän asetuksen 2020/359, jonka soveltaminen alkoi 8.9.2021. Päivitys sisältää koulutus- ja lupakirjavaatimukset uutta perusmittarilentokelpuutusta (basic instrument rating, BIR) varten. BIR-kelpuutus tulee korvaamaan aiemman EIR-kelpuutuksen (en-route instrument rating). Nykyisillä EIR-kelpuutuksen haltijoilla on vuosi aikaa korottaa kelpuutuksensa BIR- tai mittarilentokelpuutukseksi (IR), mikäli haluavat jatkaa mittarilentämistä.

BIR-kelpuutus on tarkoitettu mittarilentosääntöjen mukaisiin lentoihin yhden ohjaajan lentokoneilla. Se kuitenkin sulkee pois suorituskykyiset lentokoneet sekä ne lentokoneversiot, joihin OSD-raportin mukaan vaaditaan mittarilentokelpuutus.

BIR-kelpuutuskoulutus on pääsääntöisesti hyväksytyissä lentokoulutusorganisaatioissa (jäljempänä ATO) annettavaa luvanvaraista lentokoulutusta perusmittarilentokelpuutusta varten. Osa BIR-koulutuksesta voidaan antaa ATOn ulkopuolella. BIR-kelpuutusta haettaessa lupakirjanhaltijalla on oltava vähintään yksityislentäjän lupakirja, ja jos BIR-kelpuutuksen suomaa oikeutta käytetään yöllä, on lupakirjanhaltijalla oltava yölentokelpuutus.

BIR-kelpuutuskoulutus suoritetaan pätevyysperusteisesti

BIR-kelpuutus poikkeaa muista lentomiehistöasetuksen mukaisista mittarilentokelpuutuskoulutuksista siinä, ettei sille ole asetettu vähimmäislentotuntimäärää. Toisin sanoen koulutus suoritetaan kokonaan pätevyysperusteisesti. BIR-kelpuutuskoulutus koostuu kolmesta pakollisesta osasta ja valinnaisesta neljännestä osasta. Ne ovat

 1. alkeislentokoulutusmoduuli
 2. sovellettu lentokoulutusmoduuli IFR-lähdöstä, odotusmenetelmistä sekä 2D- ja 3D-lähestymismenetelmistä
 3. matkalennon IFR-lentomenetelmien sovellettu lentokoulutusmoduuli
 4. monimoottoristen lentokoneiden BIR-lentokelpuutusta haettaessa sovellettu moottorihäiriötilanteiden lentokoulutusmoduuli.

EIR-kelpuutuskoulutus päättyy BIR-määräysten voimaantulon myötä. Alla on lueteltu EIR-kelpuutuksen haltijoille ja EIR-koulutusta tarjoaville ATOille heidän toimintaansa rajoittavia päivämääriä.

Tärkeä päivämäärä EIR-kelpuutuksen haltijoille: 8.9.2022

 • Saat käyttää EIR-kelpuutuksesi mukaisia oikeuksia 8.9.2022 saakka.
 • Voit uusia tai jatkaa EIR-kelpuutusta 8.9.2022 saakka
 • Mikäli päätät hakea BIR-kelpuutusta, saat täysimääräisen hyvityksen BIR-koulutusohjelman lentokoulutusmoduuleista 1 (alkeiskoulutusmoduuli) ja 3 (matkalennon IFR-lentomenetelmien sovellettu lentokoulutusmoduuli ). HUOM! Lentomiehistöasetuksen artiklassa 4c lukee virheellisesti, että hyvityksen saisi moduulista 2. Virhe on EASAlla tiedossa ja se tullaan korjaamaan seuraavan asetusmuutoksen yhteydessä. Traficom on tehnyt asiasta poikkeusluvan , jonka perusteella EIR oppilaat voidaan muuntokouluttaa jo nyt kuten on tarkoitettu.

Tärkeä päivämäärä EIR-kelpuutuskoulutusta antaville ATOille ja EIR-koulutusta saaville oppilaille: 8.9.2021

 • Uutta EIR-kurssia ei saa enää aloittaa.
 • Mikäli EIR-kurssi on alkanut ennen 8.9.2021, voidaan koulutusta jatkaa niin, että se katsotaan BIR-koulutukseksi. ATOn on kuitenkin kirjallisesti arvioitava, kuinka paljon oppilaalle annetaan EIR-koulutuksesta hyvitystä BIR-kelpuutuksen myöntämistä varten. ATOn on säilytettävä hyvitysdokumentti osana oppilaan koulutuskirjanpitoa.
 • Mikäli EIR-kurssilla oleva oppilas on läpäissyt viranomaisen EIR-teoriakokeet ennen 8.9.2021, katsotaan hänen suorittaneen BIR-kelpuutukseen vaaditun teoriakoulutuksen viranomaiskokeineen.
 • Myös EIR-kelpuutuksen haltijalle hyvitetään BIR-kelpuutuksen teoriakoulutusta ja -koetta koskevat vaatimukset täysimääräisinä.

Lisätietoja

Lisätietoja BIR-koulutuksesta saat organisaatiosi vastuutarkastajalta tai tiiminvetäjä Helena Pietilältä, p. 029 534 6096, helena.pietila(at)traficom.fi

Uutista päivitetty korjattu 29.09.2021: Vanha teksti: Mikäli päätät hakea BIR-kelpuutusta, saat täysimääräisen hyvityksen BIR-koulutusohjelman lentokoulutusmoduuleista 1 (alkeiskoulutusmoduuli) ja 2 (sovellettu lentokoulutusmoduuli IFR-lähtö-, odotus- ja lähestymismenetelmistä). Korjattu teksti: Mikäli päätät hakea BIR-kelpuutusta, saat täysimääräisen hyvityksen BIR-koulutusohjelman lentokoulutusmoduuleista 1 (alkeiskoulutusmoduuli) ja 3 (matkalennon IFR-lentomenetelmien sovellettu lentokoulutusmoduuli ). HUOM! Lentomiehistöasetuksen artiklassa 4c lukee virheellisesti, että hyvityksen saisi moduulista 2. Virhe on EASAlla tiedossa ja se tullaan korjaamaan seuraavan asetusmuutoksen yhteydessä. Traficom on tehnyt asiasta poikkeusluvan, jonka perusteella EIR oppilaat voidaan muuntokouluttaa jo nyt kuten on tarkoitettu.*