Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin organisaatio uudistuu 1.1.2020 alkaen neljäksi osaamisalueeksi ja kahdeksi vaikuttavuusverkostoksi. Tavoitteena on mahdollistaa viraston uudistumiskyky ja moninäkökulmainen päätöksenteko ja siten varmistaa virastolle osoitettujen tehtävien toteuttaminen tehokkaasti ja tuloksekkaasti.

”Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta, vauhdittaa digiyhteiskunnan innovaatioita ja kokeiluja sekä tukee kestävää kehitystä. Digitaalinen Suomi tarkoittaa meille laadukkaita, turvallisia ja kohtuuhintaisia viestintäyhteyksiä asiakkaita aidosti palvellen”, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa. ”Organisoituminen osaamisalueiksi ja vaikuttavuusverkostoiksi on uutta valtionhallinnossa. Se mahdollistaa uudenlaiset toimintamallit läpi koko viraston ja tukee moninäkökulmaista ajattelua ja päätöksentekoa.”

Traficomin uudessa organisaatiossa on 1.1.2020 neljä osaamisaluetta:

Autoilijan palvelut osaamisalue, ylijohtaja Olli Lindroos.
Ajoneuvojen tyyppihyväksyntään, katsastukseen, rekisteröintiin ja verotukseen liittyviä tehtäviä, ajokortteihin, tutkintoihin, ammattiliikenteeseen ja kuljettamisen lupiin liittyviä tehtäviä sekä kokonaisuuteen liittyviä tietopalvelutehtäviä.

Liikennejärjestelmäpalvelut osaamisalue, ylijohtaja Jarkko Saarimäki.
Merenkulun, veneilyn, merikartoituksen, raideliikenteen, tieinfran, logistiikan ja ilmailun tehtäviä.

Digitaaliset yhteydet osaamisalue, ylijohtaja Kati Heikkinen.
Matkaviestin- ja radioverkkoihin, toimiviin yhteyksiin, markkinakehitykseen sekä talous-ja markkinatietoon liittyviä tehtäviä.

Kyberturvallisuuskeskus osaamisalue, ylijohtaja Kalle Luukkainen (määräaikainen 2.1.-31.12.2020).
Viestintäverkkojen ja -palveluiden toimintavarmuuden ja turvallisuuden kehittämiseen ja valvomiseen liittyvät tehtävät sekä koko yhteiskunnan kyberturvallisuuden tilannekuvan tuottaminen.

Vuoden 2020 alussa Traficom käynnistää kaksi vaikuttavuusverkostoa:

Tulevaisuuden toimiva liikenne -verkosto, johtaja Asta Tuominen.

Kestävä ja puhdas ympäristö -verkosto, johtaja Jarno Ilme.

Osaamisalueiden ylijohtajat ja verkostojen johtajat ovat Traficomin johtoryhmän jäseniä. Nykyisissä tehtävissään ja viraston johtoryhmän jäseninä jatkavat strategiasta ja ohjauksesta vastaava johtaja Petra Ruotsalainen, turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo, hallintojohtaja Jarkko Hallikainen, vt. tietohallintojohtaja Ari-Pekka Neuvonen ja viestintäjohtaja Leena Majamäki.

Lisätietoja: pääjohtaja Kirsi Karlamaa

Yhteydenotot Traficomin mediapalvelun kautta p. 029 534 5648

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen. Traficom edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Traficom tukee kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset viestintäyhteydet ja -palvelut.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä tietyt osat Liikennevirastosta yhdistyivät vuoden 2019 alussa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiksi.