Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan koe uudistuu alkuvuodesta 2023

Alkuvuodesta 2023 alkaen vaarallisten aineiden turvallisuusneuvonantajan koe suoritetaan sähköisenä kokeena tabletilla. Kokeen saatavuus laajenee merkittävästi, koska koe voidaan suorittaa Liikenne- ja viestintäviraston palveluntuottajan Ajovarma Oy:n jokaisella palvelupisteellä. Ajanvaraus kokeeseen tapahtuu Ajovarman kautta. Uudistuksen myötä paperiset ryhmäkokeet poistuvat.

Turvallisuusneuvonantajan koe

Turvallisuusneuvonantajan kokeella osoitetaan henkilöllä olevan riittävä asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja turvallisuusneuvonantajalle säädetyistä tehtävistä. Turvallisuusneuvonantajan koe koskee vaarallisten aineiden tie- tai rautatiekuljetusta ja koe voidaan suorittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Koe voi sisältää kaikki vaarallisten aineiden luokat 1-9 tai vaihtoehtoisesti voi erikoistua seuraavien vaarallisten aineiden luokkien kuljetukseen:

  • luokkaan 1 kuuluvat aineet
  • luokkaan 2 kuuluvat aineet
  • luokkaan 7 kuuluvat aineet
  • luokkiin 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ja 9 kuuluvat aineet

Kokeen hinta on 150 euroa.

Teoriakokeen kulku

Ennen kokeen alkua koeohjelma tabletissa opastaa kokeen tekemisessä. Opastus ei vähennä kokeen suorittamiseen annettua aikaa. Kokeessa esitetyissä kysymyksissä on yksi oikea vastausvaihtoehto.

Peruskoe sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on 50 monivalintakysymystä ja toisessa osassa on turvallisuusneuvonantajan tehtäviin liittyvä tapaustehtävä, johon sisältyy 15 monivalintakysymystä. Kokeen suoritusaika on enintään 120 minuuttia.

Täydennyskoe koostuu 50 monivalintakysymyksestä ja kokeen suoritusaika on enintään 90 minuuttia.

Kokeessa käytettävä materiaali

Kokeessa on sallittua käyttää lakikokoelmia Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä tai Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä. Kokeessa on myös mahdollista käyttää muita kieliversioita säädöskokoelmista. Kokeessa käytettävän materiaalin tarkastamisen vuoksi säädökset ja määräykset liitteineen on oltava painettuna kirjana. Kokeessa on mahdollista käyttää palveluntuottajan koemateriaalitablettia, jossa on vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetuksiin kuuluvat säädökset ja määräykset sähköisessä muodossa suomeksi ja ruotsiksi.

Kokeen tulos ja todistus kokeesta

Kokeen jälkeen tulos ja aihepiirikohtainen palaute ovat nähtävissä tabletilla. Palaute lähetetään kokeen suorittajan sähköpostiin, tai tuloksen saa pyynnöstä tulosteena palvelupisteeltä.

Hyväksytysti suoritetusta kokeesta Liikenne- ja viestintävirasto lähettää postitse todistuksen kokeen suorittajalle.

Lisätietoja

ammattiliikenne@traficom.fi