Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaasan ja Uumajan välisen laivaliikenteen tuettu reitti hakuun

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom jatkaa merenkulun julkisen palvelun velvoitteen mukaisten, mahdollisesti koronatukea tarvitsevien laivareittien kilpailutuksia. Nyt kilpailutus on avattu Vaasan ja Ruotsin Uumajan väliselle reitille.

Nyt avattu haku koskee edestakaista laivareittiä Vaasan ja Ruotsin Uumajan välillä. Tälle yhteysvälille kilpailutetaan julkisessa hankintamenettelyssä kokonaistaloudellisesti soveltuvin meriliikenteen harjoittaja, jolle voidaan maksaa avustusta liikennöintiin.

Kilpailutus on avoin kilpailu ja siihen voivat osallistua kaikki varustamot, joilla on tarjota jonkun EU-maan lipun alle rekisteröity matkustajia ja lastia kuljettava ja tarjouspyynnön muut ehdot täyttävä alus. Reitin kilpailutukseen voi osallistua 22.12.2020 klo 12 asti. Kilpailutuksen voittaminen ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti julkisen palvelun velvoitteen asettamista tai tuen saamista. Julkisen palvelun velvoite voidaan asettaa, jos se katsotaan välttämättömäksi kilpailutuksen jälkeen. Velvoitteen asettaminen edellyttää myös meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimassaolon pidentämistä. Tätä koskeva esitys oli lausunnolla 25.11. - 4.12.2020.

"Vaasan ja Uumajan välinen reitti on erittäin tärkeä Länsi-Suomen yhteyksien turvaamiseksi niin teollisuuden, huoltovarmuuden kuin välttämättömän liikkumisenkin osalta. Myös Merenkurkun liikenteen kannalta yhteys on merkittävä ja lyhentää huomattavasti matkaa maantiekuljetuksiin verrattuna. Haluamme tällä kilpailutuksella mahdollistaa, että tarvittaessa reitille voidaan asettaa liikennöintivelvoite alkuvuoden ajaksi, jos se katsotaan välttämättömäksi yhteyden kannalta", kertoo ylijohtaja Jarkko Saarimäki.

Hankintamenettelyssä arvioidaan mm. meriliikenteen harjoittajan kykyä täyttää julkinen palveluvelvoite sekä tarjotun aluksen soveltuvuus kyseiselle alueelle huomioiden myös jääluokkavaatimukset. Aluksen pitää soveltua alueelle sekä täyttää kaikki säädökset ja määräykset. Lisäksi 95 % matkustamohenkilökunnasta vaaditaan sujuvaa ruotsin tai suomen kielen taitoa. Tarjouspyyntö löytyy osoitteesta www.hankintailmoitukset.fi (Ulkoinen linkki)

Kilpailutus perustuu eduskunnan myöntämään lisämäärärahaan meriliikenteelle

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 24,7 miljoonan euron lisämäärärahan meriliikenteeseen asetettavan julkisen palvelun velvoitteen kustannusten kattamiseksi. Valtioneuvosto antoi määrärahan käyttöä tarkentavan asetuksen. Asetuksen mukaan Traficom voi asettaa tietylle reitille velvoitteen liikennöidä ja maksaa korvausta lisämäärärahasta, jos kyseinen yhteys todetaan välttämättömäksi. Korvausta ei makseta liikennöinnin kiinteistä kustannuksia eikä sen määrästä makseta lainkaan voittoa.

Traficom on avannut syksyn aikana useampia tuetun laivaliikenteen hakuja ja tehnyt päätöksiä liikennöintivelvoitteista. Kaikki tiedotteet löytyvät Traficomin verkkosivuilta (Ulkoinen linkki).

Lisätietoja:

Hankintailmoitus: Julkinen palveluvelvoite: meriliikenteen tukeminen yhteysvälillä Vaasa-Uumaja (Ulkoinen linkki)

ylijohtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)traficom.fi, p. 040 836 0397, Twitterissä @Saarimaki
johtaja Pipsa Eklund, pipsa.eklund(at)traficom.fi, p. 029 534 5396