Vaatiiko tulevaisuuden liikenne investointeja viestintäverkkoihin?

Mitä liikenteen palveluita ja palvelutasovaatimuksia nykyiset ja tulevat 4G-/5G-verkot voivat toteuttaa? Mitä teknisiä vaatimuksia (esimerkiksi lataus-, lähetysnopeus, viive ja saatavuus) liikenteen palvelut asettavat viestintäverkoille? Millaisista investointien suuruusluokista puhutaan, kun liikenteen vaatimusten täyttäviä viestintäverkkojen kehitystyötä mietitään? Muun muassa näihin kysymyksiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Sitowise Oy:llä teettämä selvitystyö pyrkii vastaamaan.

Liikenteen palvelujen vaatimukset matkaviestinverkoille koostuvat liikenteen kaluston, liikenteen ohjauksen ja matkustajien tiedonsiirtotarpeista. Tie-, raide- ja meriliikenne vaativat erilaisia tiedonsiirtonopeuksia. Esimerkiksi liikenteen automaation kehittyminen on yksi merkittävistä tiedonsiirtotarpeiden kasvuun vaikuttavista tekijöistä. Myös matkustajien viihde- ja hyötypalveluiden käytön lisääntyminen kasvattaa vaatimuksia entisestään. Tiedonsiirtotarpeet vaihtelevat myös liikenneväylien eri osissa liikennemäärien mukaan. Selvityksestä käy muun muassa ilmi, että tiettyjen sovellusten osalta liikenteen automaatio voi vaatia erityisesti enemmän kapasiteettia ajoneuvosta verkkoon päin ja lisäksi pientä yhteysviivettä. 

Suomen valtateillä on hyvä matkaviestinverkon peitto, kapasiteetti ei kuitenkaan aina riitä

Selvitystyön analyysiosassa käytettiin Traficomin operaattoreilta keräämiä matkaviestinverkkojen saatavuustietoja ja verrattiin niitä kenttämittauksista saatuihin tietoihin. Selvityksen perusteella matkaviestinverkot kattavat lähes kokonaan Suomen valtatiet. Nopeampiin 30 Mbit/s tiedonsiirtonopeuksiin päästään yli 95 %:ssa ja 100 Mbit/s yli 50 %:ssa valtateistä. Tulee huomioida, että saatavuustiedot kuvaavat kolmen operaattorin yhteenlaskettua peittoa ja nopeusluokkakohtaiset peittoalueet edustavat saatavuutta ideaaliolosuhteissa, niissä ei ole otettu huomioon verkon ruuhkautumista eikä rakenteellisia tai maantieteellisiä esteitä.

Selvityksessä toteutettiin mittauksia Helsinki-Tampere-Turku-reitillä. Mittauksissa havaittiin, että 30 Mbit/s nopeuden tiedonsiirtoon päästiin hieman alle 50 %:ssa reitistä ja 100 Mbit/s tiedonsiirtonopeuteen alle 5 %:ssa reitistä. Mittaukset toteutettiin pääasiassa tieliikenteen ruuhka-aikojen ulkopuolella. Mitatut nopeudet näyttävät riittävän liikenteen lähitulevaisuuden tarpeisiin, mutta eivät kuitenkaan mahdollista esimerkiksi jatkuvan videokuvan lähetystä ajoneuvosta verkkoon. 

Selvityksen mukaan tulevaisuuden viestintäverkkojen kapasiteetin lisääminen ja peittoalueiden kasvattaminen liikenteen tarpeisiin voisi edellyttää markkinaehtoisen rakentamisen lisäksi lisätoimenpiteitä. Tämä kuitenkin edellyttää, että liikenteen automaation palveluiden vaatimuksia ja tarpeita tunnistetaan tarkemmin. Viestintäverkkojen kattavuutta ja kehitystä pitää edistää liikenneväylillä, jotta se mahdollistaisi liikenteen automaation ja siihen liittyvien palvelujen yleistymisen.

Lisätietoja

Radioverkkoasiantuntija Matti Sihvola, p. 0295 390 374, matti.sihvola@traficom.fi

Johtava asiantuntija Päivi Peltola-Ojala, p. 0295 390 539, paivi.peltola-ojala@traficom.fi, @PeltolaOjala (Ulkoinen linkki)