Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vakava vaaratilanne Helsinki-Vantaalla – drone lensi lähellä lentokoneen siipeä lentoonlähdön aikana

Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä sattui vakava vaaratilanne 13.5.2021, kun drone lensi lähellä lentokoneen siipeä koneen lentoonlähdön aikana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pitää tapausta vakavana vaaratilanteena ja painottaa, että jokaisen dronea lennättävän tulee olla tietoinen ilmatilan kielto- ja rajoitusalueista. Jotta lennättäminen olisi turvallista, vuoden alussa voimaan tulleen EU-lainsäädännön mukaan dronekäyttäjien tulee rekisteröityä, perehtyä dronejen lennättämistä koskeviin sääntöihin ja pääsääntöisesti suorittaa koe.

Helsinki-Vantaalta lentoonlähdön tehneen liikennelentokoneen miehistö havaitsi kauko-ohjatun ilma-aluksen lähellä koneen oikeaa siipeä aamupäivällä 13.5.2021. Kone oli tuolloin noin 400 metrin korkeudessa. Arvioitu lennätyspaikka sijaitsee Helsinki-Vantaan suojaksi perustetulla rajoittavalla UAS-ilmatilavyöhykkeellä, jolla voi lennättää maksimissaan esteiden välittömässä läheisyydessä 15 metriä esteen korkeuden yläpuolella. Tiedot selviävät lentoyhtiön Traficomille tekemästä poikkeamailmoituksesta.

”Suurempi lennätyskorkeus edellyttää ilmaliikennepalveluntarjoajan lupaa. Dronen lennättäjällä ei ole ollut lennonjohdon lupaa lennättämiseen. Lentokoneen siipeen osuva lennokki voi aiheuttaa suurta vahinkoa, ja tilanne on ollut erittäin huolestuttava”, kertoo johtaja Jari Pöntinen. Traficom ja Onnettomuustutkintakeskus ovat luokitelleet tapauksen vakavaksi vaaratilanteeksi.

Tietoa kieltoalueista helposti saatavilla

Ilmailua on eräissä osissa Suomea rajoitettu kielto- ja rajoitusalueilla, ja niillä myös dronejen lennättäminen on kiellettyä ilman erillistä lupaa. Pysyvistä ilmailun kielto- ja rajoitusalueista on säädetty Valtioneuvoston asetuksessa ilmailulta rajoitetuista alueista. Lisäksi pelkästään dronejen lennätystä voidaan rajoittaa tai kieltää kokonaan UAS-ilmatilavyöhykkeillä. 

Suomen ilmatilaan perustetaan jatkuvasti myös tilapäisiä kielto- ja rajoitusalueita, jotka dronelennättäjienkin tulee huomioida. Alueita voidaan perustaa esimerkiksi suuren yleisötapahtuman tai puolustusvoimien harjoitustoiminnan suojaamiseksi. Tieto perustetusta ilmatilan tilapäisestä rajoituksesta julkaistaan Fintrafficin lennonvarmistuksen ilmailutiedotuspalvelun sivustolla ais.fi (Ulkoinen linkki) ilmailukäsikirjan lisäyksenä.

Tällä hetkellä myös yksi yksityinen verkkopohjainen karttapalvelu mahdollista suunnitellun lennon reitin tilanteen ja rajoitusten tarkistamisen. Aviamaps (Ulkoinen linkki)-verkkopalvelu antaa lähes reaaliaikaisen tiedon Suomen ilmatilasta ja auttaa tekemään päätöksen lennon turvallisesta suorittamisesta.

Lennättäminen on turvallista, kun säännöt ovat tuttuja

Droneja koskeva lainsäädäntö muuttui vuodenvaihteessa merkittävästi. Silloin tulivat voimaan uudet EU-normit, jotka yhdenmukaistivat eri maiden säädökset ja päättivät Suomen aiemman liberaalin lennätyspolitiikan.

Uudet säännöt edellyttävät, että laitteiden käytöstä vastaavien henkilöiden eli droneoperaattorien tulee rekisteröityä ns. dronerekisteriin. Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain ne, jotka lennättävät alle 250 grammaa painavia kamerattomia tai leluiksi määriteltyjä laitteita. Tällä hetkellä rekisteröityneitä droneoperaattoreita on yli 10 000. Lisäksi varsinaisten lennättäjien eli kauko-ohjaajien tulee perehtyä lennättämiseen ja pääsääntöisesti suorittaa verkossa järjestettävä koe. Kokeen suorittaneita on tällä hetkellä myös noin 10 000.

”Dronelennättämisen kasvava suosio on lisännyt myös dronejen aiheuttamia vaaratilanteita. Uusilla yhteisillä asetuksilla pelisäännöt ovat samat koko EU:n alueella, ja niillä halutaan varmistaa turvallinen lennättäminen. Rekisteröityminen antaa mahdollisuuden valvoa paremmin lentotoimintaa, kun tiedetään kuka lennättää ja mitä”, kertoo tiiminvetäjä Esa Stenberg.

Lisätietoja

johtaja Jari Pöntinen, jari.pontinen(at)traficom.fi, p. 029 534 6071
miehittämättömän ilmailun tiimi, rpas@traficom.fi

Lisätietoa turvallisesta lennättämisestä löydät osoitteesta droneinfo.fi (Ulkoinen linkki)