Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Valmistaudumme taksisääntelyn muutoksiin - yhdeksästä määräyksestä annettu määräyshankepäätökset

Hallituksen esitys taksitoiminnan korjaamiseksi on annettu eduskunnalle 15.10.2020. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on käynnistänyt taksisääntelyn muutoksiin liittyviä määräyshankkeita.

Ajoneuvojen erityisvalaisimet, heijastimet, heijastavat merkinnät sekä hälytysajoneuvojen äänimerkinantolaitteet

Taksisääntelyn uudistamista koskevassa hallituksen esityksessä tieliikennelaissa esitetään säädettäväksi, että taksiliikenteeseen käytettävässä ajoneuvossa tulee olla näkyvillä taksivalaisin. Määräyshankeessa määriteltäisiin taksivalaisimelle kokovaatimukset.

Taksamittarin tekniset vaatimukset

Määräyshankkeessa on tarkoitus kumota voimassa olevassa autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista ja kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien, niiden perävaunujen sekä kevyiden sähköajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetuissa määräyksissä olevat kohdat taksamittarista ja antaa uusi määräys taksamittarin teknisistä vaatimuksista, joka koskee kaikkia taksiliikenteessä käytettäviä ajoneuvoja. Samalla taksamittaria koskeviin teknisiä vaatimuksia koskeviin määräyksiin tehdään liikennepalvelulakiin ja ajoneuvolakiin taksisääntelyn uudistamista koskevan hankkeen yhteydessä esitettävistä lainmuutoksista aiheutuvat tarpeelliset muutokset.

Taksiliikenteessä käytettävä muu laite tai järjestelmä

Hankkeessa valmistellaan uusi muuta laitetta tai järjestelmää koskeva määräys, jolla pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään taksamittarin asemasta käytettävän muun laitteen tai järjestelmän tai niiden yhdistelmän muodostamaa tietojärjestelmää, johon sisältyy laitteen sisältämä sovellus tai muu laite, joka todentaa matkan ajankohdan, kuljetun matkan pituuden ja siihen käytetyn ajan sekä tallentaa kuljettajan yksilöintitiedot ja matkan hinta- ja maksutapatiedot.

Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot

Määräyksellä määritetään koulutusorganisaatioiden hyväksynnän hakemisessa ja myöntämisessä noudatettavat menettelyt, koulutusohjelman vahvistaminen sekä koulutusohjelman valvonnan kannalta tarpeelliset ehdot opetuksen käytännön järjestämiseen, opetustiloihin, opetuskalustoon, opetusvälineisiin ja oppilasryhmäkokoon. Lisäksi annetaan tarkemmat määräykset koulutuksesta vastaavan henkilön sekä koulutuksissa käytettävän opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Taksiliikenteen yrittäjäkoulutus ja yrittäjäkoe

Määräyksellä määritetään koulutuksen ja kokeen tarkempi sisältö ja käytännön toteuttamisen raamit. Lisäksi määritetään kokeen arvosteluperusteet, samoin kuin kokeessa vilpilliseksi katsottava toiminta ja vilpin todentaminen sekä menettely vilppitapauksissa.

Ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteet

Voimassa olevaa määräystä on tarkoitus muuttaa siten, että määräyksessä huomioitaisiin aiempaa tarkemmin esteettömien ajoneuvojen tarkastaminen määräaikaiskatsastuksessa. Lisäksi määräyshankkeessa on tarkoitus huomioida muussa lainsäädännössä tehtyjä muutoksia ja tehdä eräitä teknisluonteisia muutoksia.

Taksimatkasta matkustajalle ilmoitettavat tiedot ja hintatietojen esilläpito

Voimassa olevaan määräykseen on tarkoitus tehdä lainsäädännön muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Määräyksellä pyritään yhtenäistämään ja selkeyttämään matkustajalle ilmoitettavia tietoja ja hintatietojen esilläpitoa koskevaa käytäntöä. Tavoitteena on parantaa asiakkaan mahdollisuuksia arvioida taksimatkan hintaa etukäteen sekä edesauttaa hintatietojen läpinäkyvyyttä, vertailtavuutta ja saavutettavuutta. 

 

Taksinkuljettajan kokeen vaatimukset

Määräyshankkeen tarkoituksena on tehdä voimassa olevaan taksinkuljettajan kokeen vaatimukset -määräykseen taksisääntelyn muutoksista johtuvat tarpeelliset muutokset. Lisäksi annetaan tarkemmat määräykset kokeessa vilpilliseksi katsottavasta toiminnasta ja vilpin todentamisesta sekä menettelystä vilppitapauksissa.

Erityisryhmien taksinkuljettajakoulutus

Määräyksellä määritellään erityisryhmien taksinkuljettajakoulutuksen tarkempi sisältö ja käytännön toteuttamisen raamit. Määräyksellä pyritään parantamaan erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden turvallisuuden tunnetta sekä lisäämään ja yhdenmukaistamaan taksinkuljettajien edellytyksiä toimia erityisryhmiin kuuluvien asiakkaiden kanssa.