Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin järjestämä kansainvälinen Hack the Networks 2024 avaa ovensa toukokuussa, tuoden yhteen eettiset hakkerit, yritykset ja akatemian haastamaan ja kehittämään paikallisten 5G-verkkojen turvallisuutta Suomessa. Kolmatta kertaa järjestettävässä tapahtumassa yli 70 eettistä hakkeria syventyy paikallisiin 5G-verkkoihin ja kriittisiin käyttötapauksiin. Näiden verkkojen merkitys yhteiskunnallemme on korvaamaton: ne eivät tule olemaan vain viestintäalustoja, vaan myös kriittisten palveluiden, kuten sairaaloiden, satamien ja teollisuuden, toiminnan takaajia.

Kirsi Karlamaa
Blogitekstin kirjoittaja Kirsi Karlamaa työskentelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Teknologia- ja strategiajohtajana

Viimeisen kahden vuoden aikana Suomen kyberturvallisuusympäristö on kohdannut merkittäviä ja pysyviä muutoksia. Kyberuhista on tullut entistä kohdennetumpia, ja huoltovarmuuskriittiset toimijat ovat entistä useammin alttiina niille. Samaan aikaan yhä useammat palvelut nojaavat nyt 5G-matkaviestinteknologiaan. 

Yhteiskunnan toimintavarmuuden yksi kulmakivi on riittävä ja oikea-aikainen tulevaisuuteen varautuminen. Juuri tästä tapahtumassa on myös kyse, autamme yrityksiä varmistamaan tulevien palveluiden ja tuotteiden turvallisuuden etukäteen ennen kuin ne otetaan käyttöön. Tämä tekee Hack the Networks -tapahtumasta entistä tärkeämmän, sillä se tarjoaa mahdollisuuden havaita ja korjata haavoittuvuuksia, jotka voivat muuten jäädä huomaamatta ennen laajamittaista käyttöönottoa. Samalla tapahtuma tarjoaa osallistuville tietoturvan ammattilaisille ja eettiselle hakkeriyhteisölle mahdollisuuden päästä konkreettisesti käsiksi uusimpaan teknologiaan ja siten ennakoiden kehittää osaamistaan.

Paikallisilla matkaviestinverkoilla tarkoitetaan verkkoratkaisuja, jotka on suunniteltu räätälöiden tiettyjen alueiden tai organisaatioiden tarpeita varten. Eniten paikallisia verkkoratkaisuja Suomessa on teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden ja raskaan teollisuuden sovelluskohteissa sekä satamissa, jotka ovat myös huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeitä. Teollisuudessa 5G merkitsee parantuvan digitalisaation myötä muun muassa tehokkaampia prosesseja, automaatiota tai uusia valmistusmenetelmiä.

Paikalliset verkkoratkaisut ovat Suomessa vielä alkuvaiheessa. Tulevaisuudessa terveydenhuoltosektori ja logistiikka ovat mahdollisia uusia aloja, joihin paikalliset 5G-verkkoratkaisut yleistyvät. Terveydenhuollossa voidaan 5G:n avulla hyödyntää erilaisia etä- ja reaaliaikaisia palveluja. Logistiikassa uusi teknologia mahdollistaisi ajantasaiseen tilannekuvaan perustuvat käyttäjäkeskeisemmät ja sujuvammat logistiikkaketjut ja automatisoinnin.

Laaja-alaisella, eri sidosryhmät yhteen tuovalla lähestymistavalla on Suomessa pitkät perinteet. Uusien verkkoteknologioiden käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä, joiden toteuttamiseksi tarvitaan julkista ja yksityistä sektoria, tutkimusmaailmaa sekä toimijoiden välistä hyvää yhteistyötä. Samassa yhteistyön hengessä olemme rakentaneet toukokuun kansainvälisen Hack the Networks -tapahtuman. 

Tapahtuma tarjoaa haasteita, joissa osallistujat pääsevät testaamaan ja kehittämään ratkaisuja todellisiin ongelmiin, kuten teollisuusverkkojen ja Cloud RAN -tekniikoiden turvallisuuteen liittyen. Tämä tarjoaa osallistujille ainutlaatuisia tilaisuuksia syventää osaamistaan ja kehittää kyberturvallisuustaitojaan käytännön haasteiden parissa.

Kaiken kaikkiaan Traficomin ja Huoltovarmuuskeskuksen järjestämiin uusien teknologioiden hakkerointitapahtumiin on osallistunut noin 300 eettistä hakkeria yli 30 eri maasta. 

Kirjoittaja Kirsi Karlamaa työskentelee Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Teknologia- ja strategiajohtajana.