Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vastuullisuuden merkitys kuljetusten tilauksissa kasvaa - vastuullisuuden arviointi koetaan haasteelliseksi

Tieliikenteen kuljetusten tilaajat katsovat, että vastuullisuuden merkitys kasvaa tulevaisuudessa kuljetuspalveluiden hankinnoissa, mutta samalla vastuullisuuden arviointi todettiin haasteelliseksi. Kuljetuspalveluiden vastuullisuuden tärkeimpänä hyötynä nähdään toimintavarmuuden ja kuljetusten laadun varmistaminen. Tuore Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tutkimus Vastuullisuuden nykytila tiekuljetushankinnoissa tarkastelee, miten vastuullisuuden taloudellista, sosiaalista ja ympäristönäkökulmaa huomioidaan kuljetuspalveluiden hankinnoissa.

Kuljetusten vastuullisuuden arviointi vaikeaa

Kuljetusyritysten asiakkaiden näkökulmasta tehdyn tutkimuksen mukaan kuljetusten vastuullisuutta huomioidaan tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Kuljetusyritysten asiakkaista 91% kertoi huomioivansa vastuullisuusnäkökulmia kuljetuksissa melko paljon tai enemmän, mutta vastuullisuuden eri osa-alueiden huomioimisessa on kuitenkin eroja.

Kuljetusten tilaajista 60 % piti kuitenkin kuljetuspalveluiden vastuullisuuden arviointia haasteellisena. Myös vastuullisten palveluiden korkeampi hinta ja kuljetusalan verkostoitunut toiminta koettiin haasteeksi (30% vastaajista).

”Tutkimus toimii eräänlaisena avauksena tiekuljetusten vastuullisuuden edistämiseen hankintojen osalta. On tärkeää tunnistaa, mikä on tämän hetkinen tilanne ja siltä pohjalta pohtia, millä keinoin vastuullisia hankintoja voidaan tukea ja edistää”, kertoo tutkimuksen ohjaajana toiminut Traficomin asiantuntija Enni Lehtinen.

”Kuljetusten tilaajille ei ole helposti saatavilla olevaa koottua tietoa siitä, mitä kaikkea vastuullisen tilaajan tulisi kuljetuspalveluiden hankinnoissa huomioida”, toteaa Lehtinen. Tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin sanoa, että vastuullinen kuljetuspalvelun hankinta huomioi sekä taloudellisia, sosiaalisia että ympäristönäkökulmia.”

Mitä on vastuullisuus tieliikenteessä?

Yleisesti vastuullisuudesta ja yritysvastuusta puhuttaessa tarkoitetaan, että tehdään omaehtoisesti enemmän kuin lainsäädäntö edellyttää.  Tiekuljetusalalla vastuullisuudesta puhutaan kuitenkin vielä paljon lainsäädännön noudattamisena.

Vastuullisuusmallin perustana on lainsäädännön ylittävä vastuullisuus, järjestelmällinen johtaminen ja jatkuva parantaminen. Järjestelmällinen johtaminen auttaa huolehtimaan myös lakisääteisistä velvoitteista.

Tiekuljetusyritysten vastuullisuusmalli on Traficomin yhdessä kuljetusalan ja sen sidosryhmien kanssa kehittämä määritelmä sille, mitä vastuullisuus on tiekuljetustoiminnassa.

Vastuullisuusmallin avulla kuljetusten tilaaja voi tunnistaa vastuulliset kuljetuspalvelun tuottajat ja ulottaa vastuullisuusajattelun myös kuljetuksiin. 

Vastuullisuuden nykytila tiekuljetushankinnoissa -tutkimus

Vastuullisuuden nykytila tiekuljetushankinnoissa -tutkimuksen on julkaistu Traficomin verkkosivuilla (Ulkoinen linkki).  Tutkimuksen on tehnyt opinnäytetyönä Hanna Lammintaus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Osana tutkimusta toteutettiin tavarankuljetusten tilaajille suunnattu kysely, joka lähetettiin kaupan ja valmistavan teollisuuden alan yrityksille, joiden liikevaihto on yli 1 milj. euroa. Kyselyyn vastasi 270 yritysten edustajaa, joista 60%:lla oli käytössä sertifioitu johtamisjärjestelmä.

Nyt valmistunut tutkimus jatkoa vuonna 2017 tehdylle tutkimukselle, (Ulkoinen linkki) jossa vastuullisuuden nykytilaa tarkasteltiin tiekuljetusyritysten näkökulmasta. Sen perusteella vastuullisen toiminnan kehittämisen merkittävimpinä haasteina kuljetusyrityksissä koettiin alan kova kilpailutilanne, se ettei vastuullisuus saa tarpeeksi huomiota asiakkailta sekä taloudellisten resurssien riittämättömyys. Koska vastuullisuuden merkitys kuljetusyritysten asiakkaiden keskuudessa kasvaa, uskottiin vastuullisuusajattelun ulottuvan tulevaisuudessa aiempaa enemmän myös kuljetuspalveluiden hankintoihin.

Lisätietoja

Enni Lehtinen, asiantuntija, p. 0295345475, enni.lehtinen@traficom.fi

Marke Lahtinen, asiantuntija, p. 0295346248, marke.lahtinen@traficom.fi

vastuullisuusmalli@traficom.fi