Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Verkkotoimijoilla on nyt mahdollisuus aloittaa testaamaan sijaintitietojen toimittamista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa kehitystyön alla olevaan Sijaintitietopalveluun. Sijaintitietopalvelu on verkkopalvelu, johon verkkotoimijat toimittavat olemassa olevien verkkoinfrastruktuuriensa, kuten kaapeleiden ja putkien sijaintitiedot (verkkotiedot) ja josta niitä esimerkiksi kaivuutyössä tarvitseva voi kysyä ennakolta rajatulta alueelta turvallisen kaivuutyön suorittamiseksi.

Sijaintitietopalvelun kehittäminen on siinä vaiheessa, että 12.6.2023 Traficom avaa verkkotoimijoille mahdollisuuden verkkotietojen toimittamisen testaamiseen jo ennen palvelun tuotantokäytön aloittamista. Testaamiseen osallistuminen on verkkotietojen toimittajille vapaaehtoista, mutta erittäin suositeltavaa, koska:

  1. verkkotoimija voi varmistaa jo ennen Sijaintitietopalvelun tuotantokäyttöä sujuvan verkkotietojen toimittamisen,
  2. testistä saatu palaute auttaa Traficomia kehittämään Sijaintitietopalvelua entistä paremmin verkkotoimijoita ja muita käyttäjiä palvelevaksi.

Palvelun ollessa tuotantokäytössä, kaikki yhteisrakentamislain (276/2016) soveltamisalaan kuuluvat verkkotoimijat, eli viestintä-, sähkö-, kaasu-, kaukolämpö, kaukojäähdytys-, jätevesiviemäri-, hulevesiviemäri- ja liikenneverkot, ovat velvollisia toimittamaan verkkotietojaan Sijaintitietopalveluun.

Traficom ilmoittaa testausmahdollisuuden päättymisestä erikseen testaukseen osallistuville ja Sijaintitietopalvelun verkkosivuilla.

Testauksessa käytettäväksi sallitut verkkotiedot (testiverkkotiedot)

Testaus on sallittua vain kuvitteellisilla tai riittävästi oikeista verkkotiedoista muun muassa sijainnin osalta muutetuilla testikäyttöön tarkoitetuilla verkkotiedoilla. Tietojen muuttamisessa tule huomioida, että esim. ei ainoastaan siirretä aineistoa vaan vaikeutetaan palauttamista esim. satunnaisuudella ja/tai kääntämisellä. Myös sijaintiselvityksen tekijöille näkyvät tunnisteet on hyvä satunnaistaa. Rakenteeltaan testiverkkotietojen tulee kuitenkin olla rajapintakuvauksen (Ulkoinen linkki) mukaisia. Testaajayritys vastaa siitä, ettei se käytä testiverkkotietojen toimittamisen testauksessa oikeita verkkotietoja.  Testiverkkotietojen tulee olla kooltaan alle 1 GB pakkaamattomana ja toimitusalueita ei käytetä.

Testiverkkotiedot hävitetään testausympäristöstä testin päätyttyä.

Testaukseen mukaan pääseminen

Verkkotoimija pääsee testaukseen mukaan rekisteröimällä organisaationsa Sijaintitietopalvelun käyttäjäksi osoitteessa https://verkkotoimija.sijaintitietopalvelu.fi (Ulkoinen linkki). Rekisteröityminen ja testaaminen vaativat vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tunnistautumisen voi tehdä joko henkilö-/organisaatiovarmenteella (henkilökortti), verkkopankkitunnisteilla tai mobiilivarmenteilla.

Ennen rekisteröintiä rekisteröinnin tekijän tulee olla saanut Suomi.fi-valtuus ”Verkkotoimijan ja maanalaisen verkkoinfrastruktuurin näyttöpalvelun tarjoajan tietojen hallinnointi" Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-valtuudet -palvelusta (Ulkoinen linkki). Testaus edellyttää myös Sijaintitietopalvelun käyttöehtojen hyväksymistä.

Testauksen aikainen tuki

Testaukseen liittyvät kysymykset ja palautteet tulee lähettää testauksen aikaiseen tukiosoitteeseen testauksentuki@sijaintitietopalvelu.fi. Kyseinen osoite on käytössä vain testauksen ajan ja palvelee vain testaukseen liittyvissä asioissa.

Yleiset Sijaintitietopalveluun ja määräykseen M71 liittyvät kysymykset ja palautteet tulee lähettää osoitteeseen sijaintitietopalvelu@traficom.fi.

Tukea testaamiseen on saatavilla rajoitetusti ja tukipyyntöihin vastataan parhaan kyvyn mukaan. Heinäkuun aikana (erityisesti viikot 29 ja 30) tukipyyntöjä ei lähtökohtaisesti käsitellä kesälomista johtuen.

Testattavat asiat

Kesäkuussa 2023 alkava testausjakso on ensisijaisesti tarkoitettu verkkotietojen rajapinnan kautta toimittamisen testaamiseen. Piirtotyökalu on myös testattavissa, mutta piirtotyökalun testaamisessa on huomioitava, että piirtotyökalu on tarkoitettu pienehköjen verkkojen sijaintitietojen toimittamiseen.