Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vesiliikenteen kielto- ja rajoituspäätökset jatkossa Traficomista

Vesiliikennelain voimaantulo 1.6.2020 vaikutti myös vesiliikennettä koskevien kieltojen ja rajoitusten käsittelyyn ja jatkossa kaikki vesiliikennelain mukaiset rajoitus- ja kieltopäätökset hoitaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Aikaisemmin muita vesialueita koskevista kielloista ja rajoituksista päättivät ELY-keskukset, mutta vesiliikennelain voimaantulon myötä 1.6.2020 myös nämä päätökset siirtyvät Traficomille. ELY-keskusten tekemät aikaisemmat päätökset jäävät voimaan muutoksesta huolimatta.

Väyliä koskevista alueellisista kielloista tai rajoituksista päättäminen kuului Traficomille jo ennen uudistusta.

ELY-keskukset ratkaisevat edelleen usean kunnan alueella pidettävien moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen liittyvät lupa-asiat. Tämän lisäksi ELY-keskukset valvovat ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja torjuntaa omalla toimialueellaan.

Lisätietoja: