Vesillä liikkuja, huomioi syvyysmittaukset Vuoksen vesistössä

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom uudistaa ja kehittää Vuoksen vesistön merikarttojen tietoja. Avovesikauden aikana vuosina 2022 ja 2023 tehdään syvyysmittauksia Savonlinnan–Rantasalmen–Joroisten–Varkauden–Oravin sekä Oravin–Pilpan-kanavan välisillä alueilla. Vesillä liikkujia pyydetään huomioimaan mittaustyö ja väistämään mittauksia suorittavia aluksia.

Mittauksia tekevät alukset ajavat ennalta suunnitellun, pääosin edestakaisen linjaston mukaisesti ja siksi niiden mahdollisuus väistää muuta vesiliikennettä on rajoitettua. Vesillä liikkujia pyydetään välttämään liikkumista mittauksia tekevien alusten läheisyydestä ja välttämään voimakkaan aallokon aiheuttamista. Mittaustöistä varoittavat rajoitetun ohjailukyvyn päivämerkit veneen mastossa ja kirkkaat merkkivalot. 

Kalastajia pyydetään merkitsemään pyydyksensä näkyvästi ja asianmukaisesti molemminpuolisten vahinkojen välttämiseksi. Mittausveneet liikkuvat myös hyvin lähellä rantaa. Työssä pyritään ottamaan huomioon ranta-asutus ja aiheuttamaan mahdollisimman vähän häiriötä asukkaille. 

Mittauksia tehdään Saimaan vesistön merikartaston syvyystietojen uudistamiseksi. Työn toteuttaa Clinton Marine Survey AB Traficomin tilauksesta avoimeen EU-kilpailutukseen perustuen.

Lisätiedot

toimistoinsinööri Seppo Mäkinen, seppo.makinen@traficom.fi, p.029 534 6747

tarkastaja Mikko Loimalahti, mikko.loimalahti@traficom.fi, p. 029 534 6761