Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Y-tunnus puuttuu vielä noin tuhannelta taksiliikenneluvan haltijalta - tunnus hankittava 1.8. mennessä

Taksiliikenneluvan edellytyksenä on 1.5.2021 alkaen ollut luonnollisten henkilöiden osalta vaatimus voimassaolevasta yritys- ja yhteisötunnuksesta (Y-tunnus). Vaatimuksen tarkoituksena on edesauttaa luvanhaltijoiden tunnistamista ja helpottaa lupavalvontaa sekä liiketoiminnan harjoittajien verovalvontaa.

Y-tunnusta koskeva vaatimus koskee myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen 1.5.2021 tapahtunutta lainmuutosta. Taksiliikenneluvan haltijan, jolla ei ole vielä Y-tunnusta, tulee hankkia tunnus 1.8.2021 mennessä.

Luvanhaltijan ei tarvitse ilmoittaa Y-tunnusta Traficomille. Traficom saa tiedon luvanhaltijalle annetusta Y-tunnuksesta Verohallinnolta ja täydentää tiedon liikenneasioiden rekisteriin. Traficom aloittaa elokuun aikana valvontatoimet niiden luvanhaltijoiden osalta, joilta Y-tunnus vielä puuttuu. Puutteet luvan myöntämisen edellytyksissä voivat johtaa liikenneluvan peruuttamiseen.

Tietoa Y-tunnuksen hakemisesta löytyy osoitteista:

Yksityinen elinkeinoharjoittaja (PRH) (Ulkoinen linkki)

Perustamisilmoitus - vero.fi (Ulkoinen linkki)