Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yhä useammassa kotitaloudessa käytössä nopea kiinteä laajakaista

Kesäkuun 2019 lopussa jo yli 40 % kotitalouksien käytössä olevista kiinteistä laajakaistaliittymistä oli nopeudeltaan vähintään 100 Mbit/s, kun tarkastellaan nopeutta verkosta käyttäjälle (download). Nopeudet vastakkaiseen suuntaan (upload) ovat vielä keskimäärin hitaampia, mutta nekin kasvavat voimakkaasti.

Kiinteän verkon laajakaistaliittymiä oli kesäkuun 2019 lopussa reilu 1,7 miljoonaa, joista yli 1,5 miljoonaa oli kotitalousliittymiä. Määrä jatkoi hidasta kasvuaan kotitalousliittymien siivittämänä. Yritysten kiinteiden laajakaistaliittymien määrä sen sijaan jatkoi laskusuunnassa viime vuosien tapaan.

Laajakaistaliittymien download- ja upload-nopeudet ovat kasvaneet vuotta aiemmasta tilanteesta. Download-nopeudeltaan vähintään 100 megaisten liittymien määrä oli kasvanut 5 prosenttiyksikköä 41 prosenttiin. Peräti 95 prosenttia käytössä olevista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä oli kesäkuun lopussa download-nopeudeltaan vähintään 10 megainen.

Nousevan liikenteen nopeudet olivat kasvaneet vielä näkyvämmin. Kesäkuun lopussa lähes 80 prosentissa kiinteän verkon laajakaistaliittymistä oli vähintään 10 megan upload-nopeus. Vuotta aiemmin luku oli 50 prosenttia.

Nopeiden kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi erityisesti kotitalouksissa. Kesäkuun 2019 lopussa 41 prosenttia kotitalouksien kiinteistä laajakaistaliittymistä oli download-nopeudeltaan vähintään 100 megainen. Vähintään 30 megainen, mutta alle 100 megainen oli 15 prosenttia ja alle 30 megainen, mutta vähintään 10 megainen oli 40 prosenttia. Alle 10 megaisia oli 4 prosenttia kotitalouksien laajakaistaliittymistä. Vuotta aiemmin kotitalouksien liittymien osuudet nopeuksittain nopeimmasta hitaimpaan l
Kotitalouksien kiinteiden laajakaistaliittymien laskevan liikenteen yhteysnopeudet kasvavat nopeammin kuin yritysliittymien.

Kaapeli-tv-liittymiä oli kesäkuun lopussa Suomessa reilu 1,7 miljoonaa liittymää ja IPTV-liittymiä lähes puoli miljoonaa. Kiinteän verkon puhelinliittymien määrä jatkoi laskuaan sekä yritysten että kotitalouksien osalta. Tällaisia puhelinliittymiä oli kotitalouksissa enää noin 100 000 kappaletta.

Nopeiden mobiiliverkkojen peitot kasvoivat maltillisesti

Matkaviestinverkon peitto jatkoi laajenemistaan maltillisesti vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla. Kesäkuun lopussa yhden tai useamman matkaviestinoperaattorin 100 megan (download) peitto kattoi 18 prosenttia Suomen maapinta-alasta, mikä on kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden lopussa. Kotitalouksista tämä peitto kattoi 93 prosenttia. Operaattoreiden 100 megan peitot eivät maantieteellisesti tarkasteltuna ole pääosin päällekkäisiä. Suomen maapinta-alasta vain 3 prosenttia on katettu kolmen operaattorin 100 megan peitolla.

Matkaviestinverkon 30 megan peitto ulottui 99 prosenttiin kotitalouksista ja 58 prosenttiin maapinta-alasta. Sen sijaan 300 megan peitto kattoi maapinta-alasta vain alle prosentin ja kotitalouksista 16 prosenttia. Matkaviestinverkon nopeuksia tarkastellessa on muistettava, että mainittuja nopeuksia saattaa huomattavastikin rajoittaa esimerkiksi verkon ruuhkautuminen tai erilaiset rakenteelliset esteet.

Vuoden 2018 lopusta kesäkuun 2019 loppuun matkaviestinverkon download-nopeudeltaan 100 megainen peitto kasvoi hieman. 100 megan peitto on erityisesti keskittynyt suurimpiin kaupunkeihin, asutuskeskittymien ympärille ja suurimpien teiden varsille. Pientä kasvua peitossa tapahtui kevään aikana eri puolilla Suomea.
Nopeiden matkaviestinverkkojen peitto kasvoi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maltillisesti.

Matkaviestinverkon liittymiä oli kesäkuun lopussa yhteensä 9,34 miljoonaa, mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Jotta tilastoissa voidaan tarkemmin huomioida esineiden internetin (IoT) kasvu, M2M-ratkaisuiden määritelmää on tiedonkeruussa laajennettu koskemaan kaikkia koneiden väliseen viestintään myytyjä SIM-kortteja ja niistä käytettyä tiedonsiirtoa. Ainoastaan M2M-käyttöön tarkoitettuja SIM-kortteja oli kesäkuun lopussa 1,6 miljoonaa. M2M SIM-kortteja tai niiden käyttämää tiedonsiirtomäärää ei lasketa liittymätilastoihin, joten muutoksella on vähäisiä takautuvia vaikutuksia näihin lukumääriin.

Matkaviestinverkon datakäyttö kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 34 gigatavuun kuukaudessa suomalaista kohden, mikä oli 21 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Datan käyttö vaihteli voimakkaasti liittymätyypeittäin. Vain tiedonsiirtokäytössä olevaa mobiililaajakaistaliittymää kohden tietoa siirrettiin kuukaudessa keskimäärin 48 gigatavua, mutta useimmista liittymistä (mediaani) alle 10 gigatavua kuussa.

Luvut perustuvat Traficomin kahdesti vuodessa teleyrityksiltä keräämiin tietoihin.

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Marja Heinonen, marja.heinonen(at)traficom.fi, p. 029 539 0306

Viestintämarkkina-asiantuntija Joonas Sotaniemi (verkkopeitot), joonas.sotaniemi(at)traficom.fi, p. 029 539 0309