Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Yhä useampi on huolissaan lähipiiriinsä kohdistuvista tietoturvauhkista

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin loppukeväällä teettämän kuluttajatutkimuksen mukaan suomalaiset kokevat tietoturvaan liittyvät uhkakuvat merkittävinä huomattavasti aiempaa laajemmin. Valmiuksien suojautua näiltä uhkilta ei kuitenkaan ole koettu parantuneen samassa suhteessa. Samaan aikaan nettiin kytketyt älylaitteet ovat yleistyneet kodeissa.

Aiempiin vuosiin verrattuna yhä useampi suomalainen koki loppukeväällä 2020 erilaisten tietoturvaan liittyvien riskien uhkaavan merkittävästi itseään tai perheenjäseniään. Haittaohjelmat ja laitteiden puutteellinen tekninen tietoturva sekä netti- ja sähköpostihuijaukset koettiin yleisimmin uhkiksi. Lisäksi laitteiden ja sovellusten käyttäjistä keräämien tietojen käyttö huolestutti vastaajia. Kutakin edellä mainittua piti merkittävänä uhkana yli 60 % suomalaisista ja nämä osuudet kasvoivat vuoden aikana 7-13 prosenttiyksikköä. Voimakas kasvu selittynee pääosin alkuvuoden pandemiaohjeistusten ja -rajoitusten myötä lisääntyneellä sähköisten palvelujen käytöllä.

Graafi kertoo, että vastaajat kokivat merkittävinä uhkina itselle tai perheenjäsenelle: Lapsille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden tietoturva ja yksityisyyden suoja 44%, Nettiin liitettävien laitteiden monimutkaisuudesta tai vaikeakäyttöisyydestä johtuvat tietoturvariskit 47%, Pilvi- ja muiden nettipalvelujen tietoturva 49%, tietoliikenteen salakuuntelu ja muokkaaminen 50%, valeuutiset ja muu virheellinen tieto 52%, Laitteiden ja sovellusten käyttäjistä kerättyjen tietojen käyttö 54%, Netti- ja sähköpo
Kuva 1. Kaikki kartoitetut tietoturvaan liittyvät uhkakuvat ovat yleistyneet voimakkaasti vuoden 2019 keväästä (n=2000).

Vaikka entistä useammin tietoturvaan liittyvät uhat koetaan merkittävinä, niin edellytyksissä suojautua näiltä uhkilta ei ole koettu tapahtuneen suurta muutosta. 13 % vastaajista koki perehtyneensä tietoturvakysymyksiin syvällisesti. 69 % ilmoitti tuntevansa perusasiat ja 17 % vastasi ettei tunne asiaa.

Yhä useampaan kotitalouteen on hankittu kännyköiden ja tietokoneiden lisäksi muitakin nettiin kytkettyjä laitteita. Samaan aikaan myös tietoisuus siitä, että nettiin kytkettävä älylaite, kuten aktiivisuusranneke, turvakamera tai älyvalaisin, voi jakaa tietoja luvatta ulkopuolisille, on kasvanut. Loppukevääseen mennessä tällaisia älylaitteita oli hankkinut jo yli 60 % kotitalouksista ja vastaavasti niihin liittyvistä uhkista kertoi olevansa tietoinen reilusti yli 70 % vastaajista.

Kolmasosa tunsi kodin älylaitteiden Tietoturvamerkin

Kuluttajakäyttöön tarkoitetuille älylaitteille on voinut vuoden 2019 lopusta lähtien hakea Traficomin myöntämää Tietoturvamerkkiä. Merkin tarkoitus on helpottaa tietoturvallisten laitteiden valintaa. Saadakseen Tietoturvamerkin tuotteen tulee täyttää Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat tietoturvavaatimukset. Loppukeväällä tehdyn Kuluttajatutkimuksen mukaan jo joka kolmas suomalainen oli tietoinen merkistä. 4 % vastaajista ilmoitti ostaneensa merkillä varustetun tuotteen. Kaikkiaan 13 % suomalaisista oli nähnyt merkillä varustetun tuotteen kaupassa.

Kolme neljästä suomalaisesta koki, että Tietoturvamerkki vaikuttaisi heidän ostopäätöksiinsä jossain määrin. Vajaa kymmenes suomalaisista uskoi, että merkki vaikuttaisi kodin älylaitteiden hankintoihin erittäin paljon. Erityisesti 35-64-vuotiaiden joukossa Tietoturvamerkki nähtiin hyödyllisenä: Yli puolet tästä ikäluokasta koki Tietoturvamerkin vaikuttavan heidän ostopäätökseensä vähintään melko paljon. Yleisimmin Tietoturvamerkkiä kaivattiin mobiililaitteille. Näiden lisäksi puolet vastanneista toivoi Tietoturvamerkkiä nettiin kytkettyihin verkkolaitteisiin, medialaitteisiin kuten älytelevisioihin sekä terveyteen liittyviin älylaitteisiin kuten aktiivisuusrannekkeisiin. 

Graafi kertoo, että vastaajat kokivat tietoturvamerkin hyödylliseksi internettiin kytketyissä laitteissa seuraavasti: Kodinkone 32%, lasten leikkikalu 34%, Peli-tai urheilulaite 35%, puheohjattava laite 37%, kodin valo- tai lämmitystekniikka 38 %, terveyteen liittyvä laite 50%, Äly-TV tai jokin ääni,-media- tai videotoistolaite 54%, valvontajärjestelmä 57%, verkkolaite 59%, Mobiililaite 69%, jossain näistä 82%
Kuva 2. Suomalaisista lähes 70 % koki, että nettiin kytketyn laitteen tietoturvasta kertovasta merkistä olisi hyötyä mobiililaitteita hankittaessa (n=2000)

Älylaitteiden tietoturvaan liittyvään kuluttajatarpeeseen on viimeisimpänä vastannut Polar Electro Oy, jonka kahdelle multisport-kellolle, Polar Vantage M:lle ja Polar Vantage V:lle, myönnettiin syyskuussa Tietoturvamerkit. Näiden myötä Polarin Tietoturvamerkin saaneiden tuotteiden määrä kasvoi kolmeen. Kaiken kaikkiaan Tietoturvamerkki on nyt myönnetty kuudelle tuotteelle. Kesällä LähiTapiolan Elämänturvasovellus sai ensimmäisenä mobiilisovelluksena Tietoturvamerkin. Tätä ennen merkki oli myönnetty jo Cozify HUBille, DNA Oyj:n Wattinen-älytermostaatille sekä Polar Ignite-fitnesskellolle. Seuraavat Tietoturvamerkit tullaan myöntämään vielä syksyn kuluessa.

Kuluttajatutkimuksen toteutti IROResearch Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 2000 suomalaista, vähintään 15-vuotiasta henkilöä. Haastattelut toteutettiin puhelinhaastatteluina huhti-kesäkuussa 2020.

Lisätietoja

Tutustu tutkimuksen tuloksiin 

Kehityspäällikkö Joonas Orkola, p. 029 539 0493, joonas.orkola(at)traficom.fi
Erityisasiantuntija Aleksandra Partanen, p. 029 539 0529, aleksandra.partanen(at)traficom.fi