Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yrityksen on ilmoitettava liikenneasioiden rekisteriin ajoneuvojen käyttövastaava, jos yrityksen ajoneuvolle ei ole merkitty rekisteriin haltijaksi luonnollista henkilöä. Käyttövastaavailmoituksen voi tehdä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Digikaistalla, Oma asiointi -palvelussa.

Ajoneuvojen käyttövastaavailmoitus tehdään yrityskohtaisesti. Käyttövastaavan on oltava täysi-ikäinen ja hänen on oltava Suomessa asuvaa henkilö. Käyttövastaavalla on oltava tiedot yrityksen autojen kuljettajista tai hän on henkilö, joka on auton pääasiallinen kuljettaja olematta kuitenkaan sen omistaja tai haltija. 

Yrityksen käyttövastaavatiedot voi tarkistaa ja muokata Traficomin uudistetussa palvelussa  

Yrityksen käyttövastaavatiedot voi tarkastaa Traficomin Oma asiointi -palvelussa. Palvelussa voi myös muokata käyttövastaavatietoja. Palvelua voivat käyttää organisaation edustamisoikeutetut henkilöt tai henkilöt, joilla on Suomi.fi-valtuuksissa Liikenteen toimijan tietojen ja lupien ylläpito -valtuus.

Yrityksen käyttövastaavaksi ilmoitettu henkilö voi, esimerkiksi työsuhteen päättyessä, ilmoittaa käyttövastaavan tehtävän päättymisestä Oma asiointi -palvelussa. Poistosta lähetetään ilmoitus yrityksen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen, jos yritys on ilmoittanut tiedot Oma asiointi -palvelun Organisaation tiedot -osiossa.

Poliisi myös suosittelee, että yrityksen käyttövastaava ottaa käyttöön Suomi.fi-viestit, jotta hän saa organisaationsa liikennevirhemaksut sähköisesti. Jos käyttövastaavalla ei ole Suomi.fi-viestit käytössä, poliisi lähettää liikennevirhemaksua koskevan päätöksen postitse henkilön omaan kotiosoitteeseen.

Poliisi tarvitsee käyttövastaavatietoa liikennevalvonnassa

Jos automaattisella liikennevalvonnalla todetussa liikennerikkomuksessa tai -rikoksessa on käytetty yrityksen omistamaa autoa, jonka haltijaksi ei ole ilmoitettu luonnollista henkilöä, poliisi tarvitsee käyttövastaavan tietoja liikenneasian selvittämisessä. Käyttövastaavan tehtävä on tietää, kuka autoa kuljetti rikkomushetkellä, jollei hän itse ollut kuljettaja.

Poliisi määrää liikennevirhemaksun ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle, haltijalle tai käyttövastaavalle. Yritysten omistamissa autoissa, joissa ei ole erikseen merkitty luonnollista henkilöä haltijaksi, liikennevirhemaksu määrätään käyttövastaavalle.

Käyttövastaava on vastuusta vapaa ilmoittamalla poliisille tekemässään oikaisuvaatimuksessa, kenen käytössä moottorikäyttöinen ajoneuvo oli liikennerikkomuksen tekohetkellä taikka ilmoittamalla, että ajoneuvo tai sen rekisterikilpi on anastettu. Oikaisuvaatimus on tehtävä poliisille 30 päivän kuluessa liikennevirhemaksupäätöksen tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, mikä onnistuu yleensä kätevimmin poliisin sähköisessä asiointipalvelussa (Ulkoinen linkki). Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen (Ulkoinen linkki) myös sähköpostitse tai kirjeitse.

Jos käyttövastaavaa ei ole ilmoitettu, poliisi voi määrätä liikennevirhemaksun sille, kenen velvollisuus on huolehtia käyttövastaavatiedon ilmoittamisesta liikenneasioiden rekisteriin. Liikennevirhemaksu voidaankin tästä syystä määrätä yhteisön toiminnasta vastaavalle henkilölle.

Lisätietoja:

Tutustu palveluun: Ilmoita tai poista yrityksen ajoneuvojen käyttövastaavatieto -palveluun  (Ulkoinen linkki)

Suomi.fi-viestit https://www.suomi.fi/viestit (Ulkoinen linkki)