Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Artiklojen 70 & 71 mukaiset poikkeusluvat ja vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät (AltMoC)

Yksittäisillä henkilöillä on mahdollisuus hakea EASA-asetuksen artiklojen 70 & 71 mukaisia poikkeusmenettelyjä. Lentotoiminnan harjoittajat, lentotoiminnan koulutusorganisaatiot, lentopaikan pitäjät, asematasopalvelujen tarjoajat, lennonvarmistuspalvelun tarjoajat ja lennonjohtajien koulutusorganisaatiot voivat esittää Traficomille vaihtoehtoista tapaa täyttää toiminnalle asetetun asetuksen vaatimukset, jolloin puhutaan vaihtoehtoisesta vaatimusten täyttämisen menetelmästä eli AltMoCista (Alternative Means of Compliance).

Artiklojen 70 & 71 mukaiset poikkeusluvat

Vaihtoehtoiset vaatimusten täyttämisen menetelmät (AltMoC)