Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tukea voidaan myöntää joko sähkö-, vety- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton tai sähkökäyttöisen perävaunun hankintaan. Tukea voidaan myöntää yksityishenkilöille ja yrityksille. Ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta tuen hakijan tulee toimittaa hakemus, josta ilmenee suunnitelma ajoneuvon hankinnasta. Hankintatukea voi hakea 31.12.2024 asti.

TUKEEN VARATUT MÄÄRÄRAHAT

Yhtenä tuen myöntämisen ehtona on, että valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.

Katso ajantasainen määrärahatilanne. (Ulkoinen linkki)

Tuki voidaan myöntää, jos alla olevat edellytykset täyttyvät:

Hankittava ajoneuvo

 • Kuorma-auton ainoa käyttövoima on sähkö tai vety tai niiden yhdistelmä taikka pääasiallisena käyttövoimana on kaasu.
 • Perävaunu on sähkökäyttöinen.
 • Hankittu tai pitkäaikaisvuokrattu kuorma-auto tai perävaunu on uusi ja ensirekisteröimätön.
 • Ajoneuvo on hankittu vasta sen jälkeen, kun asiassa on annettu ehdollinen päätös.

Hakija 

 • Sitoutuu ensirekisteröimään hankittavan ajoneuvon Suomeen.
 • Sitoutuu pitämään hankittavan ajoneuvon liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään 1 vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen
 • Pitkäaikaisvuokrattava ajoneuvo sitoudutaan vuokraamaan ja pitämään omistuksessa tai hallinnassa liikenneasioiden rekisterissä tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisterissä vähintään kolmen vuoden ajan ensirekisteröinnin jälkeen. 
 • Jos hakijana on yksityishenkilö, hankittu, tai pitkäaikaisvuokrattu auto tulee hakijan omaan käyttöön.
 • Hankintatukea ei myönnetä vaikeuksissa oleville yrityksille. Hankintatuki voidaan myöntää vain, jos hankintaan ei ole myönnetty muuta avustusta valtion varoista. Vakavaraisuus todennetaan hakijan hakemuksella olevalla vakuutuksella, ettei yritys ole vaikeuksissa.

Muut edellytykset

 • Hankintatuki voidaan myöntää samalle kuorma-autolle tai perävaunulle ainoastaan kerran. 
 • Hankintatuki voidaan myöntää yhden kalenterivuoden aikana 
  • yksityishenkilölle joko yhden sähkö-, vety- tai kaasukäyttöisen kuorma-auton taikka sähkökäyttöisen perävaunun hankintaa varten.
  • yrityksille enintään viiden joko sähkö-, vety - tai kaasukäyttöisen kuorma-auton taikka sähkökäyttöisen perävaunun hankintaa varten.
 • Valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä.
 • Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen tarkoitus ja tavoitteet täyttyvät myös valtionavustuslain mukaisesti.
 • Ukrainan sodan vuoksi luonnollisille henkilöille on asetettu pakotteita. Tällaisille henkilöille on kiellettyä asettaa mitään varoja tai taloudellisia resursseja suoraan tai välillisesti näiden saataville tai hyödynnettäviksi. Hankintatukea- tai muuntotukea ei myönnetä pakotelistalla oleville hakijoille tai oikeushenkilöille, joiden tosiasiallinen omistaja on pakotteiden piirissä.
  Lisätietoa pakotteista muun muassa ulkoministeriön verkkosivuilta: https://um.fi/pakotteet-maittain/-/asset_publisher/4MioQZzZJNVo/content/ukrainan-tilanne-pakotteet/385142 (Ulkoinen linkki)

Toimi näin

1

Tee hakemus hankintatuesta

Tee hakemus hankintatuesta ennen ajoneuvon sitovaa hankintaa, josta ilmenee suunnitelma ajoneuvon hankinnasta. Sitovalla hankinnalla tarkoitetaan tilaus- tai kauppasopimuksen tekoa. Jos haluat valtuuttaa toisen osapuolen hoitamaan asiaasi, lue nämä ohjeet.

Hakemuksessa on ilmoitettava

 • Hankintatukea koskevassa hakemuksessa on ilmoitettava yksilöity suunnitelma tai kuvaus ajoneuvon hankinnasta tai pitkäaikaisvuokrauksesta.
 • Yrityksen on osoitettava tukikelpoiset kustannukset myyjän tai maahantuojan antamasta dokumentista (verrokkihinta), joka liitetään hakemukselle.

Ennen hakemuslomakkeen täyttöä tulee esikysymyksiä, joiden jälkeen pääset tekemään hakemuksen, jos hakemisen edellytykset täyttyvät.

2

Traficom tekee tuesta ehdollisen päätöksen

Traficom tekee ehdollisen päätöksen ja varaa budjetista haetun tuen määrän, mikäli tuen myöntämiseen liittyvät edellytykset täyttyvät. Voit hankkia tuen kohteena olevan ajoneuvon vasta, kun olet saanut ehdollisen päätöksen.

Saat tiedon ehdollisesta päätöksestä hakemuksessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Ehdolliseen päätökseen ei voi hakea muutosta.

Traficom voi aina pyytää lisäselvitystä tuen myöntämiseen liittyvien seikkojen tarkistamiseksi.

3

Osta sähkö-, vety- tai kaasukäyttöinen kuorma-auto tai sähkökäyttöinen perävaunu

Voit hankkia tuen kohteena olevan ajoneuvon vasta, kun olet saanut ehdollisen päätöksen. 

4

Toimita tilaus- tai kauppasopimus

Tilaus- tai kauppasopimus tulee toimittaa Traficomille kahden kuukauden sisällä ehdollisen päätöksen saamisesta. Pitkäaikaisvuokraustapauksissa (leasing) toimita vuokrasopimus. Jos hakija ei ole toimittanut tilaus- tai kauppasopimusta määräajassa, Traficom hylkää hakemuksen.

Toimita tiedot ehdollisen päätöksen mukana tulleen ohjeistuksen mukaisesti.

5

Tuen vahvistaminen ja maksaminen

Päätös tuen myöntämisestä voidaan vahvistaa ajoneuvon ensirekisteröinnin jälkeen, jos hakemuksen kohteena oleva ajoneuvo ensirekisteröidään tuen saajan nimiin liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan ajoneuvorekisteriin. Tuki maksetaan vahvistamispäätöksen mukaisesti.

Tuen hakijan on ilmoitettava hakemuksen kohteena olevan ajoneuvon ensirekisteröinnistä Traficomille. Ilmoita tiedot hakemusmenettelyn aikana saamasi ohjeistuksen mukaisesti.

Miten toimia, jos hakemuksessa ilmoitettu arvioitu ensirekisteröintipäivämäärä  viivästyy?

Ilmoita Traficomille ajoneuvon ensirekisteröinnin viivästymisestä viimeistään kahden kuukauden kuluttua arvioidusta ensirekisteröintipäivästä hakemusmenettelyn aikana saamasi ohjeistuksen mukaisesti.

Jos ensirekisteröinnin viivästymisestä ei ilmoiteta, lähtökohtaisesti Traficom toteaa päätöksellään hankintatuen myöntämistä koskevan päätöksen rauenneeksi. 

Asiakaspalvelu

Traficomin neuvonta, p. 029 534 5100 (arkisin klo 8–16.15).