Hae ilmailun teknisen organisaation toimilupaa tai muutosta

Tällä hakemuksella voit hakea ilmailun teknisen organisaation, kuten jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation, huolto-organisaation, ilmailuvälineiden tuotanto-organisaation, tai huoltohenkilöstön koulutusorganisaation toimilupaa tai toimiluvan muutosta.

Suunnitteluorganisaatioiden toimiluvat kuuluvat EU:n lentoturvallisuusviraston EASA:n toimivaltaan ja tulee hakea EASA:lta.