Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilma-alusten lentokelpoisuuden organisaatiot

Lentokelpoisuuden organisaatioiden toiminta on luvanvaraista. Toimivaltainen viranomainen varmistaa toiminnan vaatimusten täyttymisen, minkä jälkeen organisaatio voi harjoittaa toimilupansa mukaista toimintaa.

Lentokelpoisuuden organisaatioita ovat:

  • Jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiot (Part-CAMO)
  • Huolto-organisaatiot (Part-145)
  • Yhdistetyt lentokelpoisuusorganisaatiot (Part-CAO)
  • Suunnitteluorganisaatiot (DOA)
  • Valmistusorganisaatiot (POA)
  • Huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiot (Part-147)

Hyväksytyllä organisaatiolla tulee olla toimintaansa soveltuvat vastuuhenkilöt, käsikirjat ja menetelmät, henkilöstö, toimitilat, välineet ja muut resurssit.

Voimassaolevat Suomen ilmailuviranomaisen myöntämät lentokelpoisuuden organisaatioluvat voit tarkistaa täältä  (Ulkoinen linkki).

Lainsäädännöllinen perusta

Vaatimukset ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan ja huoltotoimintaan on esitetty komission asetuksessa N:o 1321/2014 ja sen liitteissä I (Part M), II (Part 145), IV (Part 147), Vb (Part-ML), Vc (Part-CAMO) ja Vd (Part-CAO) .
Vaatimukset ilma-alusten suunnitteluun ja valmistukseen on esitetty komission asetuksessa N:o 748/2012 ja sen liitteessä I (Part 21).

Yhteisen eurooppalaisen säännöstön ansiosta minkä tahansa jäsenvaltion myöntämät toimiluvat tunnustetaan sellaisinaan muissakin jäsenvaltioissa, mikä mahdollistaa tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden unionin sisällä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU:n sääntelyn alaisia ilma-aluksia, niiden osia ja lentokelpoisuuteen liittyviä palveluita voi käyttää vapaasti unionin sisällä ilman erillistä kansallista validointia.