Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta

Vuoden 2020 investointiohjelman valtionavustushaku on päättynyt. Investointiohjelmassa jaetaan valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla. Valtionavustusta jaetaan 31 500 000 euroa. Hakuun tuli 131 hakemusta, ja niissä haettu valtionavustus on yhteensä n. 66 800 000 euroa. Hakemusten käsittely on käynnissä. Avustuspäätökset pyritään tekemään vuoden 2020 loppuun mennessä.

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Jaettu määräraha oli 3 500 000 euroa ja rahoitusta myönnettiin yhteensä 15 hankkeelle (enimmillään 345 000 euroa/hanke). Vuonna 2019 määrärahan suuruus oli 3 500 000 euroa ja rahoitusta myönnettiin 12 hankkeelle (enimmillään 510 000 euroa/hanke).

Vuonna 2020 investointiohjelman kautta jaetaan kunnille valtionavustusta yhteensä 31 500 000 euroa, josta vähintään 4 500 000 euroa on osoitettu MAL-sopimuksissa isojen kaupunkiseutujen kunnille (Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudut). Määräraha sisältää valtion lisätalousarvion mukaisen 18 000 000 euron lisäyksen kävelyn ja pyöräilyn valtionavustusten maksamiseen kävelyä ja pyöräilyä edistäviin hankkeisiin.

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan yhteisiin hankkeisiin. 

Investointiohjelman 2020 valtionavustushaussa hakemuksia voi jättää hankkeista, jotka on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan vuosien 2020-2022 aikana. 

Kysymykset ja yhteydenotot kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään 30.8.2020 mennessä osoitteiseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Valtionavustuksen hakeminen 2020

3: Toimita hakemus

Toimita hakemus 30.9.2020 klo 16:15 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)traficom.fi ja kapy.valtionavustus(at)traficom.fi otsikolla ”Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelma, valtionavustus 2020, [hakijataho]”.