Hae kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa jaetaan valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2022 investointiohjelman haku avataan kesä-heinäkuun vaihteessa. Määräraha on noin 6,5-11 miljoonaa euroa. Hakemukset tulee jättää 30.9.2022 klo 16.15 mennessä.

Vuoden 2022 valtionavustushaun hakuohjeet julkaistaan haun avautuessa.

Hakijoille suunnattu info- ja keskustelutilaisuus pidetään maanantaina 20.6.2022 klo 12-14. Tilaisuus järjestetään Teams-tilaisuutena (Osallistumislinkki (Ulkoinen linkki)). Tilaisuus järjestetään suomeksi.

 

Traficom myöntää valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Jaettu määräraha oli 3 500 000 euroa ja avustusta myönnettiin yhteensä 15 hankkeelle. Vuonna 2019 määrärahan suuruus oli 3 500 000 euroa ja avustusta myönnettiin 12 hankkeelle. Vuoden 2020 hakukierroksella myönnettiin avustusta yhteensä 51 hankkeelle 31 500 000 euroa. Vuoden 2021 hakukierroksella myönnettiin valtionavustusta yhteensä 63 hankkeelle yhteensä noin 24,4 miljoonaa euroa. Avustetut hankkeet katsottavissa täällä (Ulkoinen linkki)

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan yhteisiin hankkeisiin. 

Kysymykset ja yhteydenotot kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteiseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Valtionavustuksen hakeminen 2021 (haku päättynyt 31.8.2021)

3: Toimita hakemus

Toimita hakemus 31.8.2021 klo 16:15 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)traficom.fi ja kapy.valtionavustus(at)traficom.fi otsikolla ”Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma, valtionavustus 2021, [hakijataho]”.