Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Hae kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa jaetaan valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita katuverkolla. Viimeisin investointiohjelman valtionavustushaku toteutettiin vuonna 2020. Seuraava hakukierros toteutetaan vuonna 2021.

Traficom jakaa valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 

Viimeisin hakukierros toteutettiin vuonna 2020 ja määrärahan suuruus oli 31 500 000 euroa. Vuoden 2020 valtionavustushakuun tuli 131 hakemusta. Avustusta myönnettiin 51 hankkeelle. Vuonna 2020 avustetut hankkeet täällä (Ulkoinen linkki)

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Jaettu määräraha oli 3 500 000 euroa ja avustusta myönnettiin yhteensä 15 hankkeelle. Vuonna 2019 määrärahan suuruus oli 3 500 000 euroa ja avustusta myönnettiin 12 hankkeelle. 

Avustuksella tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla vaikutetaan vähentävästi liikenteen päästöihin sekä lisätään kävely- ja pyöräilymatkojen määrää ja kulkutapaosuutta parantamalla arkikävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta alueella. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan yhteisiin hankkeisiin. 

Kysymykset ja yhteydenotot kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteiseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Valtionavustuksen hakeminen 2020

3: Toimita hakemus

Toimita hakemus 30.9.2020 klo 16:15 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)traficom.fi ja kapy.valtionavustus(at)traficom.fi otsikolla ”Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelma, valtionavustus 2020, [hakijataho]”.