Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Hae kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusta

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa myönnetään valtionavustusta kunnille hankkeisiin, joilla kehitetään ja parannetaan kävelyn ja pyöräliikenteen olosuhteita katuverkolla. Vuoden 2023 valtionavustushaku päättyi 18.8.2023. Vuonna 2023 avustusta myönnettiin noin 8,3 miljoonaa euroa yhteensä 46 hankkeelle. Vuonna 2024 valtionavustushaun ajankohtaa aikaistetaan ja haku järjestetään jo vuoden alussa. Vuoden 2024 haun ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin tammi-helmikuussa 2024.

Traficom myöntää valtionavustusta kunnille kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen osana liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman toteutusta. 

Vuonna 2023 valtionavustusta myönnettiin 8,3 miljoonaa euroa. Hakemuksia saatiin yhteensä 95 kappaletta ja avustusta myönnettiin 46 hankkeelle. Vuonna 2023 avustetut hankkeet löytyvät täältä (Ulkoinen linkki)

Investointiohjelmassa myönnettiin rahoitusta ensimmäisen kerran vuonna 2018. Rahoitusta on myönnetty vuosina 2018-2023 yhteensä 85,6 miljoonaa euroa yhteensä 248 hankkeelle 86 kuntaan. Avustetut hankkeet katsottavissa täällä (Ulkoinen linkki)

Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmassa tuetaan ensisijaisesti hankkeita, joilla pyritään lisäämään kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen kulkutapaosuutta parantamalla kävelyn ja -pyöräilyn olosuhteita sekä lisäämällä näiden kulkumuotojen houkuttelevuutta arjen matkoilla. Avustusta myönnetään infrastruktuurin, kuten väylien, niiden varusteiden, pyöräpysäköinnin yms. rakentamiseen tai parantamiseen.

Hankeavustusta voivat hakea ja saada kunnat. Avustusta voidaan myöntää myös useamman kunnan yhteisiin hankkeisiin. 

Kysymykset ja yhteydenotot kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustusasioissa pyydetään lähettämään osoitteiseen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi

Valtionavustuksen hakeminen 2023 (haku päättyi 18.8.2023)

3: Toimita hakemus

Toimita hakemus 18.8.2023 klo 16:15 mennessä osoitteisiin kirjaamo(at)traficom.fi ja kapy.valtionavustus(at)traficom.fi otsikolla ”Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma 2023, [hakijataho]”.